Marketing Intelligence: pouvez-vous encore vous en passer? (2/2) ; business intelligence
Terug naar overzicht
blog

Ook kmo’s zijn gebaat met data-driven marketing

In de marketingwereld wint een datagedreven benadering steeds meer terrein. Het idee leeft dat het uitsluitend zinvol is voor multinationals en grote ondernemingen. Data-experts steigeren echter meteen om die stelling te nuanceren. Zij leggen uit dat data-driven marketing ook voor kmo’s heel wat kan betekenen.

Deze blog maakt deel uit van een reeks artikelen gelinkt aan het e-book over data-driven marketing. Download het volledige e-book:

Het handboek voor data-driven marketing

De interviews met de experten werden uitgewerkt in verschillende blogposts onder de noemer #DataTalks. Al deze blogposts zijn vervolgens weer gebundeld in het e-paper:

#DataTalks data-driven marketing

Wie kiest voor data-driven marketing verzamelt en interpreteert uiteenlopende gegevens om zijn marketingactiviteiten op een onderbouwde manier te kunnen bijsturen. In dat geval vormen onweerlegbare feiten de basis voor tal van beslissingen die de ondernemer neemt. Is die aanpak uitsluitend voorbehouden voor grote bedrijven?

‘Computing power en analytische tools zijn voor ieder bedrijf betaalbaar’, zegt Maarten Verschuere onomwonden. ‘Natuurlijk moet vooraf een kosten-batenafweging worden gemaakt. Het ligt ook voor de hand dat het rendement groter is wanneer op een grotere schaal gewerkt wordt. De kosten van data-analyse staan immers niet in verhouding tot de omvang van een bedrijf.’

‘Neem bijvoorbeeld een model dat een netto retentieverhoging van 1% van de klanten garandeert. Dat is voor het gros van de Belgische bedrijven te gering om waardevol te zijn. Terwijl 1% extra klanten voor een gigant als P&G miljoenen waard is.’

Informatie om de juiste stappen te zetten

Kris Vranken treedt hem bij. ‘Data-driven marketing staat niet synoniem voor een verzameling van peperdure systemen. Het heeft alles te maken met de juiste stappen zetten. Vandaag zijn er veel tools beschikbaar die niet duur zijn en waar een klein bedrijf zo mee aan de slag kan. Zelfs e-mailmarketing kan al snel datagedreven zijn.’

‘Het komt erop neer te achterhalen wat de customer experience beïnvloedt. Grote bedrijven kunnen data scientists aanstellen om aan de hand van specifieke data te onderzoeken welke effecten nieuwe initiatieven uitlokken in het gedrag van de klant. Reken maar dat zij veel meer doen dan zich simpelweg stukbijten op cijfers.’

Kostprijs struikelblok

‘Maar ook voor kleine bedrijven is het zinvol om dat gedrag van klanten onder de loep te nemen’, gaat Vranken verder. ‘Al zal de analyse in dat geval deels manueel uitgevoerd worden. Zo kun je bijvoorbeeld beginnen met interacties op je website in kaart te brengen. Op die manier krijg je een eerste beeld van het gedrag en de verwachtingen van je klanten.’

De kostprijs blijft voor kmo’s echter het grootste struikelblok. ‘Het ligt voor de hand dat bedrijven geen boodschap hebben aan een set-up die 100.000 euro kost of dashboards met een prijskaartje van 50.000 euro. Dat heeft een kmo in eerste instantie ook niet nodig wanneer hij wenst in te zetten op data-driven marketing. Een kleinschalige aanpak op maat van de onderneming geniet dan in het begin de voorkeur. Maar zelfs in dat geval kan een datagedreven benadering al snel zijn vruchten afwerpen.’

Kennis die reeds in huis is

‘Je hebt er als ondernemer – groot of klein maakt niet uit – alle belang bij om je klanten beter te leren kennen en te ontdekken welke eigenschappen hun gedrag sturen’, zegt ook Katleen Mertens. ‘Het klopt dat je als ondernemer met een klantenbestand al voldoende in huis heeft om te kunnen inzetten op een datagedreven aanpak. De grootte van die database doet zelfs niet ter zake.’

Ondernemers die al jaren actief zijn in een bepaalde sector hebben in die tijd heel wat kennis opgedaan. ‘Het komt er dan in eerste instantie op aan te bekijken wat je klanten je hebben opgebracht. Welke producten kochten zij in welke periode? Wat was een gigantisch succes? Wat flopte? Dat zijn basic data die elke onderneming in haar bezit heeft. Daar hoef je zelfs geen budget voor op te hoesten.’


Over de geïnterviewde experts

Kris Vranken: Founder, Owner en Managing Director bij Stratics en in 2017 uitgeroepen tot Direct Marketing Personality of the Year.

Katleen Mertens: Corporate Business Data Advisor bij Graydon, met een brede interesse in big data en lead optimalisatie.

Maarten Verschuere: Founder bij Clever en Data Solutions Lead bij Profacts. Maarten is gespecialiseerd in artificial intelligence- en data-oplossingen.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...