Marketing 2016: Sterk geloof in sociale media en agile marketing
Terug naar overzicht
blog

De juiste activiteitscodes selecteren doet u zo

Over de Nacebelcodes, de codes die Belgische ondernemingen gebruiken om hun activiteiten kenbaar te maken, is al veel inkt gevloeid. De activiteitscodes zijn vaak te beperkt in hun omschrijving en het aantal te registreren mogelijkheden ligt bij sommige bronnen (KBO bijvoorbeeld) te hoog. Dat bemoeilijkt de segmentatie die marketingintelligenceproviders willen maken om hun klanten de juiste doelgroep aan te leveren. Toch kunnen we binnen het huidige systeem, met zijn beperkingen, oplossingen aanreiken.

Waar komen de Nacebelcodes vandaan?

De Nacebelcodes zijn afgeleid van de Europese Nacecodes, voluit Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 2 (2008). Beide dateren ze van 2008. De voorgaande versie stamt uit 2003. Intussen wachten we al acht jaar op een nieuwe, grondige wijziging. Een eeuwigheid in de datawereld.

Alle landen van de Europese Unie hanteren normaliter de Europese Nacecodes.

Zo ontstaat er doorheen de Unie een uniformiteit die datagebruikers ten goede komt. Individuele landen mogen extra categorieën toevoegen, zolang ze zijn afgeleid van de voornoemde lijst én zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Het spreekt voor zich dat aanpassingen aan de basislijst best op Europees vlak gebeuren. Anders bestaat de kans dat per land een wildgroei aan activiteiten ontstaat. Net daar wringt dan ook het schoentje. Geen enkel land ziet deze kwestie als een prioriteit.

Hoe kunnen we toch optimaal segmenteren?

Nu we begrijpen waarom een aanpassing aan de codes niet zo simpel is, focussen we ons beter op creatieve oplossingen binnen het huidige systeem. Dataproviders beschikken meestal over verschillende bronnen die ze combineren om ondernemingen in kaart te brengen. Ze moeten dit doen, omdat we in België nu eenmaal meer dan één registratiepunt kennen.

In Nederland is dat enkel de Kamer van Koophandel waar je je hoofdactiviteit registreert. In België zijn dat onder meer de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de btw-administratie, de RSZ en de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS). Zij bieden meerdere activiteitsregistraties aan.

Kunnen dataproviders die werken met de Nacebelcodes dan nooit verfijnde selecties uitleveren? Als ze alle bronnen gebruiken, niet. Als ze hun jarenlange expertise aanwenden, kunnen ze u perfect zeggen welke bron de accuraatste is voor welke sector en soort onderneming.

Wanneer gebruikt u welke bron?

Btw-administratie:

 • Waarom wel?
  Btw-plichtige ondernemingen zijn verplicht om maandelijks of driemaandelijks (klik hier voor de vereisten) hun btw-aangifte te doen. Doordat ze frequent in aanraking komen met deze bron, mogen we ervan uitgaan dat ondernemingen hun geregistreerde activiteitscodes hier het actueelste houden.
 • Waarom niet?
  Niet btw-plichtige ondernemingen hebben geen nacebelcodes geregistreerd bij deze bron. Ze komen dus niet voor in de selectie op basis van codes toegekend door de btw-administratie.

RSZ-administratie:

 • Waarom wel?
  Ondernemingen die personeel tewerkstellen, dienen op kwartaalbasis een aangifte te doen van hun RSZ-bijdragen (klik hier voor meer informatie over RSZ-aan-giftes). Ze komen dus elke drie maanden in contact met deze bron. De geregistreerde codes zouden dus opnieuw zeer actueel moeten zijn.

Zoek hier de gegevens, inclusief RSZ-activiteitscode van elke werkgever op.

 • Waarom niet?
  Ondernemingen zonder ingeschreven personeel, zoals eenmanszaken, doen geen aangiftes bij de RSZ. Ze komen daarom niet voor in de selectie op basis van codes toegekend door de RSZ-administratie.

Bijlagen van het Belgisch Staatsblad:

 • Waarom wel?
  De statuten van een onderneming worden officieel gepubliceerd via een notariële akte. De onderneming betaalt notariskosten en publicatiekosten (een overzicht van de tarieven vindt u hier) De activiteitscodes worden niet kosteloos gepubliceerd, dus moeten ze van meet af aan juist worden doorgegeven.
   
 • Waarom niet?
  Net omdat er moet betaald worden voor elke wijziging, zijn ondernemingen minder geneigd om de geregistreerde activiteitscodes bij deze bron te actualiseren. Sterker: ze registreren liever bij oprichting te veel activiteiten (die ze misschien nooit zullen uitoefenen) om te vermijden dat ze nogmaals langs de kassa moeten passeren in de toekomst. Sommige rechtsvormen, zoals eenmanszaken, hebben ook geen publicatieplicht. Ze komen dus niet voor in de selectie op basis van codes afgeleid uit de BBS.

Kruispuntbank van Ondernemingen:

 • Waarom wel?
  Elke onderneming, welke rechtsvorm dan ook met een Belgisch ondernemingsnummer, wordt opgenomen in dit nationale register. Het is de opvolger van het Handelsregister sinds 1 juli 2003. Via het ondernemingsloket worden bepaalde registraties opgenomen in de KBO. Aanpassingen in het repertorium dient elke onderneming zelf te doen. Hier leest u hoe en wat.
   
 • Waarom niet?
  Sommige aanpassingen in de KBO zijn niet kosteloos. Zo blijkt uit de tarieven van de verschillende ondernemingsloketten dat een wijziging in de activiteitscodes 83,50 euro kost, evenveel als de oorspronkelijke inschrijving van de eenmanszaak of vennootschap. Net zoals de publicatie in de BBS vermijden ondernemingen liever bijkomende kosten en administratieve rompslomp door bij de start (te) veel activiteitscodes te registeren.

Naast deze opgesomde voordelen en nadelen per bron, weet een marketingintelligenceprovider ook welke sectoren het beste scoren per bron. Zo lijkt de horeca nauwkeuriger geregistreerd via de toegekende codes bij de btw-administratie dan bij de KBO. Vraag gerust voor uw doelgroep een analyse aan van de bronnen voor u data aankoopt.

Lees ook:

Belgische ondernemingen, een jungle van activiteitscodes

Wat biedt de toekomst?

Webcrawling of webscraping vormt een mooie aanvulling op de activiteitsregistratie via de officiële bronnen. De onlinetechniek grasduint in de websites van ondernemingen om hun activiteiten te achterhalen. De verworven informatie kan dan omgezet worden naar de Nacebelnomenclatuur of worden gebruikt voor inzichten over duurzaamheid, familiale karakter, en zo meer.

Nieuwe technieken en een kritische evaluatie van de Europese Nacecodes moeten ervoor zorgen dat de Belgische ondernemingen inzichtelijker kunnen gesegmenteerd worden. Die evolutie gebeurt stelselmatig. Tot dan heeft u bovenstaande leidraad om gericht op zoek te gaan naar uw ideale prospecten binnen de gewenste sectoren.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...