Dataverrijking: uw database correct en compleet
Terug naar overzicht
blog

Dataverrijking: uw database correct en compleet

Bedrijfskritische gegevens over klanten en leveranciers nemen vaak verschillende vormen aan. Alle afdelingen binnen een bedrijf gebruiken deze gegevens om elke dag goed geïnformeerde beslissingen te nemen. Van verkoop over marketing tot HR. Het is dan ook van essentieel belang dat deze gegevens correct, consistent en volledig zijn. Eén manier om dit te verwezenlijken is via dataverrijking.

Als uw bedrijf grote hoeveelheden gegevens verzamelt en gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, dan is het concept van dataverrijking u wellicht al bekend. Het maakt deel uit van een bredere data-integratie en is er misschien wel één van de belangrijkste aspecten van. Echter, niet elke organisatie doet aan dataverrijking of haalt er het maximum potentieel uit.

Als uw bedrijf vertrouwt op gegevens om zijn strategie te onderbouwen, processen te verfijnen of om eender welke andere reden, dan zou dataverrijking nochtans een prioriteit moeten zijn of het eigenlijk moeten worden.

Wat is data- of gegevensverrijking?

Kort samengevat verwijst gegevensverrijking naar de taak om data aan te vullen, te verbeteren en te structureren, zodat data ook waardevolle inzichten opleveren. Een belangrijke eerste stap is een controle van de broninformatie om fouten in het basisbestand te corrigeren of ontbrekende data toe te voegen.

Bijvoorbeeld, een database met klantcontactinformatie mist de laatste cijfers of een volledige postcode. Gegevensverrijking zou deze cijfers kunnen toevoegen, zodat u snel over de volledige en correcte gegevens beschikt. Pas dan kunt u contact opnemen met (potentiële) klanten of uw database verder analyseren. 

Waarom heeft u verrijking van data nodig?

Het waarom van dataverrijking hangt af van uw bedrijfsdoelstellingen. Zo kunnen extra gegevens helpen om de analyse van informatie te vereenvoudigen en er makkelijker over te rapporteren. Zo bespaart u tijd en en krikt u uw productiviteit op. Deze oefening is eveneens de moeite waard wanneer u data naar een nieuw systeem migreert. Dit is immers het uitgelezen moment om fouten uit uw bestanden te halen en te corrigeren. Wat uw motivatie ook is om gegevens te verrijken, het dient altijd te gebeuren met de bedoeling waarde toe te voegen aan de bestaande data.

Hoe begint u best aan gegevensverrijking? 

Het is een feit  dat bedrijven die dagelijks grote hoeveelheden gegevens verwerken een enorme inspanning moeten leveren om al hun data te verrijken. Zelfs als uw organisatie omgaat met een eerder beperkte hoeveelheid informatie, is deze klus niet te onderschatten. Een degelijke planning vooraf is dan ook de sleutel tot succes. Een goed doordacht proces uitdenken, implementeren  en daarna strikt volgen, bespaart tijd terwijl er toch voldaan wordt aan uw doelstellingen. Er zijn overigens een aantal bouwstenen voor een effectief dataverrijkingsproces, die u steeds voor ogen moet houden.

Bouwstenen voor het proces van dataverrijking

Identificeer uw doelen

Ten eerste is het noodzakelijk dat u duidelijke doelen definieert, aangezien zij het hele proces vorm zullen geven. Doe dit niet alleen, maar betrek alle stakeholders hierbij. Denk aan het probleem dat u wilt oplossen of wat u wilt bereiken door middel van dataverrijking. In veel gevallen kunnen er meerdere resultaten zijn die u wilt invullen. Zorg ervoor dat alle betrokkenen deze doelstellingen begrijpen.

Evalueer de gegevenskwaliteit

Een validatie van uw data of een kwaliteitscontrole (file audit) stelt u in staat om foutieve en ontbrekende gegevens te identificeren. Zo  begrijpt u beter waar dataopschoning en -verrijking vereist is. Dit begint met de verzameling van alle gegevens die betrekking hebben op de vooropgestelde doelstellingen.

U gaat op zoek naar inconsistenties in structuur en/of indeling, ontbrekende data, gegevens in verkeerde velden en – natuurlijk – spelfouten. U kan best ook overbodige informatie markeren en uit uw database verwijderen. Zo verspilt u geen tijd of geld aan het bijhouden of zelfs verrijken van details, die niet relevant zijn en geen toegevoegde waarde bieden.

Zoek de vereiste gegevens op

Als u weet welke gegevens u nodig heeft, dan kunt u op zoek gaan naar de bronnen om uw database aan te vullen of te corrigeren. Er is geen tekort aan gegevensleveranciers, ongeacht of u nu op zoek bent naar geografische, demografische, psychografische of andere gegevenstypen. 

Blijf bij het proces

Met uw doelstellingen in het achterhoofd, de gegevensvalidiatie voltooid en de juiste data verzameld, kan het proces beginnen. Wanneer u dit intern wilt uitvoeren, dan vertrouwt u dit best toe aan één of meerder personen die bekend zijn met de gegevens die ze moeten verwerken.

Logisch dat deze personen ook goed moeten begrijpen welke doelstellingen het bedrijf hiermee wilt bereiken. Volg het vooraf afgesproken proces strikt op en controleer regelmatig de verrijkte gegevens. Het is immers makkelijker om gegevens op het moment zelf te corrigeren dan achteraf een hele conversieslag uit te moeten voeren wanneer de gegevens fout in uw CMS zijn ingevoerd.

Meer weten over data en data-integratie? Download dan ...

Het handboek voor data-driven marketing

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...