Agences de recouvrement: quels dossiers leur transmettez-vous?
Terug naar overzicht
blog

Het UBO-register: verplichte registratie is niet meteen populair

De verplichte registratie van de uiteindelijke begunstigde(n) in het UBO-register zorgt voor onrust binnen het bedrijfsleven. Vooral de administratieve rompslomp en de openbaarheid van het register zijn een doorn in het oog van veel eigenaars en aandeelhouders. Laten we echter niet vergeten dat het UBO-register met een reden in het leven is geroepen.

De Ultimate Beneficial Owner (UBO) is de natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks een minimaal belang van 25 procent heeft in een onderneming. In de vorm van aandelen of zeggenschap.

Met de verplichte registratie in het zogenaamde UBO-register vertaalt de Belgische wetgever één van de Europese Anti-witwasrichtlijnen in concreet beleid. Maar dit gaat niet zonder slag of stoot. De bijkomende administratieve verplichtingen en vooral de openbaarheid van de gegevens zijn stof voor heel wat discussies. De transparantie van het UBO-register, dat iedereen kan consulteren, staat haaks op het recht op privacy. Of heeft de man in de straat het recht om te weten wat uw economisch belang is in een juridische entiteit? Is het geoorloofd dat eender wie uw volledig vermogen in kaart kan brengen?

Er gaan dan ook stemmen op om het UBO-register alleen open te stellen voor overheden en beroepscategorieën die effectief onder de Wwft vallen. Of aan personen die duidelijk kunnen aantonen waarom ze de gegevens nodig hebben. Zou dat niet volstaan om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme tegen te gaan?

Sancties

Ondernemingen hadden tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens over de uiteindelijke begunstigden door te geven. Tot 31 december 2019 werd – omwille van administratieve uitdagingen – nog een gedoogbeleid gevoerd door de FOD Financiën. Maar er komt geen bijkomend uitstel meer.

Wie niet in orde is en geen vervolg heeft gegeven aan de verplichte registratie riskeert een boete die kan oplopen tot 50.000 euro én strafrechtelijke vervolging. Bovendien mogen die bedrijven zich aan een grondiger onderzoek verwachten in het kader van de antiwitwaswetgeving. Het is immers de bedoeling van de overheid om aan de hand van het UBO-register criminele praktijken via rechtspersonen op te sporen. Elke onderneming heeft er dan ook alle belang bij om de gevraagde gegevens in het register te laten opnemen.

Waarom een UBO-register?

Alle discussies rondom privacy, administratie en toezicht gaan echter voorbij aan de essentie van het openbare UBO-register. Met het register wil de overheid vaststellen wie er effectief achter een juridische constructie schuil gaat (zeggenschap) of er economisch voordeel uit haalt (eigendomsbelang). En dit om sterker te staan in de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en aanverwante misdrijven.

Feit is namelijk dat veel ondernemers dénken te weten met wie ze eigenlijk zakendoen, maar in de praktijk hebben ze vaak geen enkel idee. Er is een groot verschil tussen een UBO en een marionet of stroman. U doet zaken met iemand, maar op de achtergrond trekken anderen aan de touwtjes. Op die manier zorgt u er mogelijk voor, meestal onbewust, dat crimineel geld vanuit de onderwereld in de bovenwereld terechtkomt.

Een gedegen customer due diligence-beleid

Het UBO-register maakt het u mogelijk om eenvoudig te zien met wie u eigenlijk zakendoet. Het faciliteert u dus in de uitvoering van een gedegen customer due diligence-beleid (CDD). U voldoet hiermee aan de geldende wet- en regelgeving en u toont zich ook een betrouwbare ondernemer richting uw eigen klanten en partners.

Onder andere Rabobank en ING werden in het verleden beboet omdat ze onvoldoende maatregelen namen om geldstromen te controleren. De imago- en reputatieschade die daarmee gepaard ging, was in ieder geval niet mals. ING koos voor een schikking en betaalde liefst 775 miljoen euro. Het UBO-register is er dus niet zomaar en kan uw organisatie veel ellende besparen. Laten we dát vooral niet vergeten.

Kennismaking met UBO search en compliance check

Wilt u weten wie er achter een organisatie schuil gaat? Met wie u écht zakendoet? Wilt u in orde zijn met wet- en regelgeving? U vindt alles terug in onze UBO-rapporten. Contacteer ons om, bij wijze van kennismaking, gratis de UBO(‘s) van een juridische constructie te achterhalen en voer meteen een compliance check uit. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie over customer due diligence, UBO en compliance check

Download de whitepaper:

Customer Due Diligence onderschatten is gevaarlijk

282 whitepaper zonder CTA.jpg

Bekijk de video:

Customer due diligence

 

Landingpage afbeelding zonder knop.jpg

Bekijk de animated infographic over customer due diligence:

Landingpage afbeelding.jpg

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...