Wanneer heeft u een goede kredietscore?
Terug naar overzicht
blog

Wanneer heeft u een goede kredietscore?

Een goede kredietscore is relatief en hangt af van het scoresysteem dat uw leverancier, investeerder of bank gebruikt. Er is niet één magische formule om de ideale kredietscore te berekenen. Verschillende bedrijven zullen er verschillende manieren op nahouden als ze uw bedrijf gaan beoordelen (om krediet toe te staan of cashbetaling te eisen).

Nochtans, als de belangrijkste bedrijfsinformatiekantoren uw bedrijf een goede score geven, dan is de kans groot dat ook uw zakenrelatie u positief zal beoordelen.

Graydon hanteert alvast verschillende scores om een compleet en genuanceerd beeld te geven van een bedrijf. Het is aangewezen om ze in hun totaliteit te bekijken en u niet blind te staren op bv. alleen de kredietlimiet.

De belangrijkste scores

 • De betaalscore wordt berekend op basis van ervaringen die verschillende leveranciers rapporteren. Recente betalingservaringen wegen hierbij zwaarder door. Alle gedragingen worden herleid naar een score tussen 0 en 100. Hoe hoger de score, hoe beter (u betaalt).
 • De multiscore beoordeelt kansen en risico’s voor een onderneming op middellange termijn en houdt ook rekening met het betalingsgedrag. Ook de multiscore loopt van 0 tot 100, hoe hoger de score, hoe groter het potentieel en hoe lager het risico. Een score lager dan 10 is een erg negatieve score.
 • De Graydon-rating is vergelijkbaar met de multiscore, maar in vereenvoudigde vorm. Hij beoordeelt Belgische ondernemingen op hun financiële gezondheid via een score van 0 tot 5. Hoe lager de score, hoe meer risico een bedrijf inhoudt als eventuele zakenpartner. Hoe hoger de score, hoe betrouwbaarder uw zakenrelatie. De Graydon-rating is wel ideaal om bedrijven over de grenzen heen te vergelijken.
  • 0 - Zeer hoog risico
  • 1 - Hoog risico
  • 2 - Bescheiden tot hoog risico
  • 3 - Bescheiden risico
  • 4 - Zeer laag risico
  • 5 - Geen risico
  • 9 - Niet geklasseerd
 • De kredietlimiet of het kredietadvies wordt berekend op basis van uw jaarrekening. Of als uw bedrijf geen jaarrekening publiceert komen ook rechtsvorm of aantal jaren dat u actief bent in het spel.

Opgelet, er zijn tal van elementen zoals onbetaalde facturen, een dagvaarding door de rsz, een bedrijfsleider met een faillissement achter zijn naam, … die de scores negatief zullen beïnvloeden.

Het spreekt voor zich, dat hoe beter u scoort, hoe groter de kans is dat u betere deals sluit of makkelijker krediet krijgt (aan betere voorwaarden).

Het is aangewezen om uw scores goed op te volgen en uw bedrijfsrapport er geregeld op na te slaan. Uw bedrijfsrapport is immers het visitekaartje van uw onderneming naar de buitenwereld toe. Hiervoor kunt u intekenen op een small business pakket dat start vanaf 500 euro. Het geeft u de mogelijkheid om het beeld dat de buitenwereld krijgt over uw eigen bedrijf permanent op te volgen. En u houdt nog ruimte over om in de loop van het jaar een aantal zakenrelaties te checken.

Maar u herinnert zich misschien ook nog dat het beeld van uw bedrijf permanent opvolgen ook kan helpen om fraude snel te ontdekken.

Hoe wordt een kredietscore geïnterpreteerd?

Heel wat bedrijven, de grootste banken en de belangrijkste kredietverzekeraars vertrouwen op gegevens die Graydon hen verstrekt om hun interne data aan te vullen. Wanneer u bij één van hen uitstel van betaling vraagt (bv. factuur betalen op 30 dagen na factuurdatum) of u vraagt een lening of een investeringskrediet aan, dan zullen zij uw financiële slagkracht en uw bereidheid om correct te betalen controleren. Hiervoor zullen ze zich baseren op:

 • de informatie uit een extern bedrijfsrapport
 • de informatie die ze intern over uw bedrijf ter beschikking hebben
 • de policy die ze intern hebben uitgestippeld, en die zal verschillen van sector tot sector of van bedrijf tot bedrijf / afhankelijk van hun risk appetite.

Uw gesprekspartners zullen grondig uw historiek doornemen en nagaan of u bijvoorbeeld eigendom heeft, hoe u uw betalingsafspraken nakomt en ze zullen dieper inzoomen op uw balans. Uiteraard doen ze dat omdat ze zich ervan willen vergewissen dat uw bedrijf op een verantwoordelijke manier onderneemt en handelt. Het geeft anderen een indicatie van het feit of u hen kan en zult betalen wat u verschuldigd bent.

Hoe hoger uw scores, hoe minder u gepercipieerd zult worden als een risico. Hoe beter uw scores, hoe vlotter u krediet zult verkrijgen (tegen betere voorwaarden).

De scores die Graydon gebruikt, helpen om de inhoud van een bedrijfsrapport beter te begrijpen. De manier waarop u met uw scores omspringt of hebt omgesprongen in het verleden kunnen een invloed hebben op kredietaanvragen die u nu doet.

Scores op maat

Veel bedrijven en veel van onze klanten staan ondertussen al een stuk verder. Hoewel de scores en predictiemodellen van Graydon nog elke dag hun waarde bewijzen, koppelen klanten ook hun interne data  aan de modellen om nieuwe scores op maat van het bedrijf te ontwikkelen. Het zijn dan scores en modellen die veel verder gaan dan alleen maar risicobeheer. Ze geven een indicatie van ‘de kans op …’ en dat kan heel breed gaan.

De klant zal deze scores en modellen zodanig inrichten dat hij - afhankelijk van het risico of ‘de kans op …’ - bij een andere beslissing zal uitkomen.

Wat beïnvloedt uw scores op een positieve manier?

Onderstaande factoren zullen een positieve invloed hebben op uw scores.

 • steeds op tijd uw facturen betalen, spreekt voor zich
 • jaarrekening op tijd neerleggen
 • voldoende omzet genereren ten opzichte van uw eigen vermogen (zodat uw eigen vermogen positief blijft)
 • liquiditeitsratio moet positief zijn, hiervoor dient u een aantal posten op uw balans in de gaten te houden zoals
  • brutoverkoopmarge, waarbij rekening zal gehouden worden met het bedrag aan afschrijvingen op jaarbasis
  • cashflow, de verhouding tussen de kasuitgaven en kasopbrengsten, zal positief beïnvloed worden door de als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten en uitzonderlijke kosten tijdens het boekjaar.
 • maatschappelijk kapitaal
 • bestaansduur, hoe langer uw onderneming bestaat, hoe betrouwbaarder u gepercipieerd zal worden. Vooral van tel voor bedrijven die niet verplicht zijn om een jaarrekening neer te leggen.

Uw scores zijn niet in steen gebeiteld en kunnen van vandaag op morgen wijzigen. Ze zijn flexibel en zijn een weerspiegeling van uw financiële gedragingen. Als u er bewust en verantwoordelijk mee omspringt en u heeft niks te verbergen, dan zal het gemakkelijker zijn om deals te sluiten.

Wat heeft geen invloed op uw kredietscores?

Om een kredietscore op te bouwen, word ter nooit rekening gehouden met

 • de plaats waar uw bedrijf gevestigd is
 • de activiteit van uw onderneming
 • het aantal werknemers dat u in dienst heeft

Contacteer ons

Heeft u vragen over de inhoud van uw bedrijfsrapport? Ons team staat elke werkdag van 8:30u tot 17:00u klaar (vrijdag tot 16:00u) om al uw vragen te beantwoorden.

Graydon treedt op als adviseur, wat betekent dat we alle mogelijke informatie verzamelen die relevant is voor de klant om hem een advies te geven. De klant bepaalt of hij dit advies volgt of niet. Mogelijk kan Graydon een positief advies geven, maar kan de klant op basis van interne gegevens of een strikte policy beslissen om andere maatregelen te nemen.

Of omgekeerd. Graydon kan negatief adviseren, terwijl de klant u als uiterst betrouwbaar beschouwd op basis van ervaringen uit het verleden. U zult dan mogelijk wel krediet krijgen bij uw leverancier, al zal die gezien het Graydon-advies uw betaling mogelijk van dichtbij opvolgen.

Graydon is een onafhankelijk bureau en vindt het belangrijk dat bedrijven op basis van vertrouwen zaken kunnen doen met elkaar. Wilt u de gegevens in uw rapport inkijken, dan kunt u ons hier contacteren. Onze adviseurs lichten u graag toe hoe het beeld van uw bedrijf wordt opgebouwd en indien nodig, hoe u dit verder kunt verbeteren.

Gelijkaardige publicaties