Pourquoi personne ne fait appel à l’assurance faillite
Terug naar overzicht
blog

Vijf tips om uw credit rating te beïnvloeden

Een credit rating is een score die de kredietwaardigheid beoordeelt. Ze geeft onder andere aan hoe groot het risico is dat u uw rekeningen niet op tijd betaalt. Een goede credit rating is dus belangrijk als u bijvoorbeeld op krediet wilt betalen. U kunt een negatieve rating niet met één druk op de knop ombuigen tot een positief gegeven, maar u kunt uw credit rating wél beïnvloeden. Vijf tips! 

1. Ken uw credit rating

Eerst moet u uiteraard weten waar u juist staat en wat uw credit rating vandaag is. Door een gratis kredietrapport op te vragen kunt u uw eigen gegevens inkijken. Op die manier weet u op welke onderdelen u zichzelf kunt profileren en welke elementen voor verbetering vatbaar zijn. 

2. Leg op tijd uw jaarrekening neer

Jaarrekeningen geven inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf en zijn daarmee een belangrijke informatiebron om debiteurenrisico’s in te schatten. Graydon verwerkt alle jaarrekeningen, die bij de Nationale Bank neergelegd worden. Dat vraagt even tijd om die te verwerken. Hoe eerder u uw cijfers dus aanlevert, hoe eerder uw credit rating gebaseerd is op actuele gegevens. U hoeft uw jaarrekening overigens niet rechtstreeks naar Graydon te sturen. We verwerken enkel de officieel gedopeneerde jaarrekeningen en die krijgen we automatisch aangeleverd van de Nationale Bank.

3. Zorg voor gezonde ratio’s

Een financieel gezonde balans bepaalt in grote mate uw credit rating. Wanneer uw jaarcijfers beschikbaar zijn, dan wordt er onder andere gekeken naar uw solvabiliteitsratio: de verhouding tussen eigen vermogen en totaal vermogen. Als bedrijven veel schulden op uw balans zien staan, dan zullen ze immers minder geneigd zijn om krediet te verlenen. Daarnaast zijn uw liquiditeitsratio’s belangrijk. Deze tonen aan of uw bedrijf aan de kortlopende verplichtingen kan voldoen.

4. Betaal op tijd en check openstaande posten op disputen

Duizenden leveranciers delen de betalingservaringen van hun klanten met Graydon. Niet alleen om slechte betalers af te straffen, maar ook om goede betalers te belonen. Deze ervaringen hebben een invloed op uw credit rating. Het is dus belangrijk om uw facturen op tijd te betalen. Zorg er daarnaast voor dat disputen bij uw leverancier juist gemarkeerd staan en worden doorgegeven om een verkeerde weergave bij Graydon te voorkomen. 

5. Bedenk waar u kapitaal stalt

Kapitaal van werkmaatschappijen veiligstellen in de holding is op zich prima. Het is wel belangrijk dat u beseft dat de financiële positie van de werkmaatschappij daarmee verzwakt. Graydon beoordeelt per entiteit. Dat betekent dat een negatief eigen vermogen of slechte financiële ratio’s (zie punt 3) de credit rating van de werkmaatschappij dus negatief kunnen beïnvloeden.

Lees ook:

Kansen en opportuniteiten van bedrijfsinformatie

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...