Van data tot up-to-date bedrijfsrapport
Terug naar overzicht
blog

Van data tot up-to-date bedrijfsrapport

Gebruikt u bedrijfsinformatie om de financiële situatie van klanten en potentiële relaties te checken? Prima, want hierdoor vermijdt u dat u na afloop niet betaald wordt voor uw inspanningen. Een bedrijfsrapport geeft u een duidelijk beeld van de kredietwaardigheid, de betrouwbaarheid en het groeipotentieel van uw zakenrelaties. Het bevat heel wat informatie. In deze blog leest u waar die gegevens vandaan komen.

Schrik niet van het aantal bronnen die geraadpleegd worden om een bedrijfsrapport samen te stellen. We spreken over honderden bronnen, inclusief bezoeken aan de Rechtbanken van Koophandel, kranten, telefonische enquêtes, enz. Verschillende bronnen worden hierbij met elkaar gekruist en gekoppeld om foutieve input te vermijden en om conclusies te trekken. Op basis van die conclusies kunt u oordelen of het veilig is om een zakenrelatie krediet te geven of niet.

Bronnen verzamelen

Bureaus die zich specialiseren in bedrijfsgegevens gebruiken zowat alle mogelijke bronnen waarin bedrijven vernoemd worden. Dit zijn alvast enkele bronnen waar ze niet aan voorbij kunnen:

 1. Het Belgisch Staatsblad voor de publicaties van onder andere de faillissementen.
 2. Een netwerk van correspondenten bij de Rechtbanken van Koophandel zorgt er echter voor dat u al binnen de 24 uur op de hoogte bent van bedrijven die failliet gingen of WCO hebben aangevraagd.
 3. Eenzelfde netwerk schuimt de Arbeidsrechtbanken af om bedrijven die gedagvaard werden door de RSZ op te lijsten.
 4. Uit de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad halen de specialisten de oprichtingsakten en alle wijzigingen van vennootschappen, vzw’s, instellingen van openbaar nut en beroepsverenigingen. Denk aan wijzigingen in de bedrijfsleiding, het kapitaal, de bedrijfsnaam of het adres. Elk jaar worden er meer dan 200.000 statuten gepubliceerd.
 5. Bij de Nationale Bank van België vinden ze dan weer alle jaarrekeningen terug.
 6. Op basis van het officiële stratenplan krijgen alle bedrijven uniforme adresgegevens, altijd herkenbaar voor postdoeleinden.
 7. Bij de Kruispuntbank van Ondernemingen halen ze de coördinaten van een bedrijf of één van haar vestigingen, alsook de oprichtingsdatum en de eventuele stopzetting.
 8. Via partners verzamelen ze gegevens over het betaalgedrag van bedrijven.
 9. En ook in kranten en tijdschriften vinden ze heel wat nuttige informatie over bedrijven (denk onder andere aan overlijdensberichten).

Het is slechts een zeer beperkte greep uit de lijst met informatiebronnen die de specialisten verwerken.

Informatie verifiëren en koppelen

Maar met al die informatie ben je natuurlijk niets. Alle gegevens moeten uniform op de juiste plaats gestockeerd worden in de databank. Lees: gekoppeld aan het juiste bedrijf. Daarna kunnen de data gecontroleerd en geanalyseerd worden.

 • Om te controleren of de informatie juist is, worden  verschillende bronnen met elkaar vergeleken. Via controlemechanismen en pop-ups wordt automatisch gezocht naar tegenstrijdigheden en afwijkingen. De elementen die niet met elkaar overeenstemmen worden verder onderzocht.
 • Ook de officiële bronnen bevatten immers behoorlijk wat fouten. Die worden uitgezuiverd door zoveel mogelijk bronnen met elkaar te kruisen. Zo vallen fouten in naam of adres in de KBO op van zodra ze verschillen van een andere bron. 
 • De systemen bevatten ook rekenmodules die bijvoorbeeld nagaan of het aantal ingeschreven werknemers kan kloppen met de opgegeven personeelskosten.
 • Zoekmodules leggen linken tussen personen en koppelingen met andere bronnen zoals de Rechtbanken van Koophandel en Arbeidrechtbanken, vonnissen die in het Belgisch Staatsblad verschijnen, enz.
 • Als je de statuten van een bedrijf allemaal achter elkaar legt, dan zul je ook vaak op onjuistheden, onduidelijkheden of onvolledigheden stoten. Vaak gaat het dan om kapitaal dat plots gewijzigd is of de bedrijfsleiding die niet overeenkomt met eerdere benoemingen. Dit vangen informatiebureaus op via telefonisch onderzoek. Wanneer er bepaalde zaken niet kloppen, dan moet de firma een rechtzetting publiceren.

Eens de informatie aan het juiste bedrijf gekoppeld is en geverifieerd is, kan de analyse en de interpretatie beginnen van uw up-to-date bedrijfsrapport. Enerzijds zijn daar geautomatiseerde sytemen voor om bepaalde scores te berekenen. Anderzijds is niet elk gegeven in steen gebeiteld, maar dient u de informatie steeds in combinatie met verschillende elementen te bekijken. Voor elk type bedrijf zijn er bovendien andere bronnen beschikbaar en elk type zal dan ook beoordeeld worden op basis van andere gegevens. Lastig, maar gelukkig zijn er ervaren specialisten die u hierbij kunnen helpen.
 

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...