De gevaren wanneer men kredietinformatie gaat crowdsourcen
Terug naar overzicht
blog

Uw kredietwaardigheid door de ogen van uw bank: de 6 C’s voor Bad Credit

In mijn vorige blog blog keek ik naar de 5 C’s van Good Credit. Deze 5 C’s vormen een kwantitatieve maatstaf voor banken en kredietverschaffers om ondernemingen te beoordelen en te voorzien van een credit rating. In deze blog gaan wij dieper in op de 6 C’s voor Bad Credit.

De 5 C’s van Good Credit zijn kwantitatieve maatstaven. Onder andere de cashflow, eigen vermogen en betalingsmoraal van het bedrijf maken daar deel van uit. Daarnaast zijn er een aantal kwalitatieve maatstaven. Ook deze zijn gerangschikt door middel van 6 C’s. Dit worden ook wel de 6 C’s voor Bad Credit genoemd. Bad, omdat u als financier deze kwalificaties wilt vermijden.

Contingency

Hiermee wordt bedoeld dat de business waarin de geldlener zich bevindt bijzonder veranderlijk kan zijn. Letterlijk betekent het ‘onvoorzien’. Kijk naar bijvoorbeeld Tomtom. Dit bedrijf had vroeger een prachtig verdienmodel . Maar dit is geleidelijk aan, door technologische ontwikkelingen, volledig aan het verdwijnen. Uw financier zal dus goed naar de stabiliteit van uw bedrijfsmodel moeten kijken en eventuele onvoorziene risico’s alvast inprijzen.

Competition

Banken willen zich niet omwille van competitieve redenen aan een lening verbinden. De onderliggende details van de deal moeten doorslaggevend zijn en niet de competitie van een andere bank. Liever geven ze minder leningen tegen betere voorwaarden dan een hoog marktaandeel met veel ‘slechte’ leningen.

Communication

Hoe wordt er gecommuniceerd tussen bank en klant? Wordt de informatie tijdig en accuraat aangeleverd? En is de informatie up-to-date en volledig?

Carelessness

Onder carelessness verstaan financiers roekeloosheid, dan wel zorgeloosheid. Pas op wanneer ondernemers onduidelijke documentatie, incomplete jaarrekeningen en onduidelijke leenovereenkomsten overleggen. Of wanneer er gewoon een stuk informatie ontbreekt en niet boven tafel komt. Ga dus zorgvuldig te werk vanaf het eerste moment. Vaak weet u zelf wel of u een pietje precies bent en de zaakjes keurig op orde hebt of dat het bij u een administratieve janboel is.

Complacency

De vijfde C is voor complacency, of zelfgenoegzaamheid. Dat ligt op de loer wanneer de zaken te crescendo gaan. Het gaat erom altijd in een zekere mate sceptisch te blijven. In voetbaltaal: scherp blijven!

Alsof het nog niet genoeg is heeft de Amerikaanse Midwest Bank nog een 6de C tevoorschijn weten te toveren en eerlijk is eerlijk: wanneer u hem ziet, er valt niets op af te dingen.

Cluelessness

Het meest enge voor banken is dat een klant, of erger nog de bank zelf, niet weet dat ze iets niet weten. Dit kan komen doordat bijvoorbeeld onervaren mensen de kredieten beoordelen.

Als al de zes C’s van Bad Credit onder controle zijn of geminimaliseerd zijn, zal de bank of kredietverschaffer u graag een lening aanbieden. U weet dus wat u te doen staat.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...