De gevaren wanneer men kredietinformatie gaat crowdsourcen
Terug naar overzicht
blog

Uw kredietwaardigheid door de ogen van uw bank: de 5 C’s voor good credit

In een vorige blog besprak ik dat veel ondernemers onvoldoende op de hoogte zijn van hun eigen kredietwaardigheid. Dit heeft vaak tot gevolg dat gesprekken bij de bank en of financier vervelende verrassingen opleveren. Terecht vroeg een lezer zich echter af hoe een ondernemer dan moet weten hoe zijn bank hem beoordeelt. Hoewel dit voor elke bank verschillend is, kunt u toch aardig uit de voeten met de 5 C’s.

De 5 C’s worden ook wel de 5 C’s van good credit genoemd. Het zijn vijf verschillende factoren op basis waarvan de bank of financier u op kwantitatieve gronden een credit rating geeft.

De 5 C’s staan voor:

 1. Capital
 2. Collateral
 3. Capacity
 4. Conditions
 5. Character

Ik overloop ze een voor een met u.

Capital

Capital slaat op eigen vermogen. Er wordt gekeken naar het eigen vermogen dat in uw onderneming zit. Het moge duidelijk zijn dat een onderneming met geen, of zelfs een negatief eigen vermogen, een zware dobber heeft om een mooie financiering uit de brand te slepen.

Collateral

Collateral staat voor onderpand of onderliggende waarde: de economische waarde van uw activa. Dat hoeft dus niet de waarde te zijn die u op uw balans heeft staan. Een uit een erfenis verkregen bedrijfspand kan bijvoorbeeld op dit moment veel meer waard zijn dan het bedrag waarvoor u het op uw balans heeft staan. Andersom geldt dit natuurlijk ook.

Capacity

Met capacity bedoelen wij het cash genererend vermogen van uw bedrijf. Dus: bent u in staat een positieve cashflow te bewerkstelligen vanuit uw bedrijfsmodel? Dit is een van de belangrijkste criteria, omdat het de kern van uw bedrijf raakt. Als u namelijk niet kunt aantonen dat uw verdienmodel winstgevend is, zal een financier er niet instappen.

Conditions

Hier worden de economische omstandigheden die voor uw bedrijf gelden mee bedoeld. Zowel op branchespecifiek, als macroniveau kijkt uw financier hoe de vlag erbij hangt. Dit kan soms tot vervelende conclusies leiden. Gezonde bedrijven die in een moeilijke branche zitten hebben vaak moeite om passende financiering te verkrijgen. Soms heeft een bank al te veel krediet uitstaan in een bepaalde sector. Denk bijvoorbeeld aan de financiering van kantoorpanden waardoor u sowieso nul op het rekest krijgt.

Character

Als laatste C noemen wij hier Character. Dit is het karakter van u of uw onderneming, en dan specifiek uw betalingsmoraal. De bank houdt precies bij hoe uw betalingsgedrag is, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Ook hier is het goed om u van tevoren te realiseren hoe u ervoor staat. De bank heeft de informatie paraat en zal u met uw eigen cijfers om de oren slaan.

Deze vijf criteria zijn van kwantitatieve aard. Daarnaast bestaan er ook nog 6 C’s van kwalitatieve aard:

 1. Contingency
 2. Competition
 3. Communication
 4. Carelessness
 5. Complacency
 6. Cluelessness

Deze zal ik in een volgend artikel behandelen. 

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...