À quoi le credit management consacre-t-il son temps?
Terug naar overzicht
blog

ROCE: hoe interpreteert u deze graadmeter voor efficiëntie?

Het kapitaal dat eigenaars en ondernemers in hun bedrijf investeren, moet voldoende renderen. De ROCE (Return on Capital Employed of rendement van het aangewend kapitaal) is hiervoor een goede graadmeter. Maar een te scherpe focus houdt ook risico’s in.

Hoe operationeel efficiënt is uw bedrijf?

De ROCE geeft een beeld van het rendement dat met de totaliteit van de ingezette middelen wordt behaald. Hiertoe wordt de bedrijfswinst (ebit of earnings before intrest and taxes) afgezet tegenover de som van het eigen vermogen en het intrestdragend vreemd vermogen. Om vertekeningen te vermijden, kunnen uit het bedrijfsresultaat eerst de uitzonderlijke elementen worden weggefilterd.

Door in de teller de ebit te nemen, staat het resultaat los van de manier waarop het bedrijf wordt gefinancierd en van de belastingen die het moet betalen. Zo worden bedrijven met veel leningen en intresten in de berekening niet bevoor- of benadeeld tegenover bedrijven die meer met eigen middelen werken. De ratio is bijgevolg een goede indicatie voor de echte operationele efficiëntie waarmee de onderneming geleid wordt.

Is ROCE groter dan de kost van kredieten?

De ROCE moet niettemin groter zijn dan de kostprijs van de kredieten. Is dat niet het geval, dan vreet een investering die met de lening is gefinancierd het eigen vermogen aan. Een voldoende hoog rendement is dan ook in het belang van de eigenaars en de kredietverschaffers. Zij zijn pas verzekerd van terugbetaling bij een voldoende hoge ROCE.

Vaak wordt de ROCE trouwens uitgebreid tot de ROACE, de return on average capital employed. Daarbij wordt een gemiddelde gemaakt van het ingezette kapitaal aan het begin en het einde van de verslagperiode. Zo wordt verhinderd dat een lening die werd terugbetaald in de loop van het jaar voor een vertekening van de cijfers zou zorgen.

Is het kapitaal niet onderbenut?

De ROCE en de ROACE kunnen worden verbeterd door de winstgevendheid van de onderneming op te drijven. Dit betekent hogere inkomsten, lagere uitgaven of een combinatie van beide.

Een alternatief is werken via de noemer van de breuk, dus door minder kapitaal in te zetten. Deze werkwijze is vooral populair bij financiële analisten. Is de onderneming niet overgekapitaliseerd? Heeft ze niet te veel middelen waarmee ze te weinig doet? Zou ze de middelen niet beter inzetten voor meer renderende investeringen of overnames? Of zou ze het geld niet beter teruggeven aan de aandeelhouders?

Vooral bij hoogconjunctuur is het populair om de ROCE zo hoog mogelijk op te drijven. Vaak lijken er op dat moment immers ook voldoende alternatieven om het geld productief aan te wenden.

Gevaar bij te verregaande focus

Het gevaar is echter dat bedrijven in dergelijke situaties te ver gaan in hun ijver en hun buffer ondermijnen. Een lager kapitaal kan dan wel zorgen voor een hoger rendement op de ingezette middelen, het maakt de onderneming tegelijk kwetsbaar. Door een kleinere buffer zal ze er moeilijker in slagen om tegenslagen op te vangen. Want net als op zoveel andere domeinen lijken ook hier de bloemen vaak het mooist aan de rand van de afgrond.

Lees ook het e-book:

Hoe uw bedrijf slim financieren?

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...