Studiedag: "Wanneer dreigt een onderneming in moeilijkheden te geraken?
Terug naar overzicht
blog

Hoe kijkt een bankier naar uw cash flow?

Uw cashflow is een van de belangrijkste ratio’s in uw onderneming. Het helpt u om de timing, de hoeveelheid en de voorspelbaarheid van de toekomstige kasstroom in te schatten. Het is de basis voor budgettering en geeft antwoord op vragen als: Waar komt het geld vandaan en waar ging het naartoe?

Banken en financiers houden de cashflow van hun geldleners dan ook scherp in de gaten. Zoals ze in Amerika ook wel zeggen:

Profit is a matter of opinion. Cash(flow) is a matter of fact.

Wanneer u bij de bank komt om uw financiering aan te vragen of te verlengen, zal uw accountmanager zeker uw cashflow er op na slaan. 

De verschillende interpretaties van cash flow

Cashflow kan u op verschillende manieren interpreteren. Het kan in combinatie met uw winst gebruikt worden om de bedrijfsresultaten in te schatten. Of in verhouding tot de balans om bijvoorbeeld liquiditeit, solvabiliteit en financiële flexibiliteit te waarderen. Het is verstandig om u voor te bereiden op eventuele vragen over uw cashflow wanneer het patroon afwijkt van de standaard in- en uitgaande kasstroom:

  • Als onder de streep staat dat uw winst omhoog is gegaan en het cashflowoverzicht toont aan dat er per saldo geld het bedrijf uitgaat, dan zal de bank u daar een verklaring voor vragen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat u uw afnemers extra lang krediet heeft gegeven en dat er nog geld moet binnenkomen.
  • Als er per saldo cash het bedrijf uit is gegaan, dan is het belangrijk de trend daarin te ontdekken. Nam het af of nam het toe in de loop van het jaar? Vooral hierover zal de bank een cashflowvoorspelling van u willen, waarin u aangeeft hoe u de trend ziet.
  • De bank kijkt of de cash outflows voor one-offs in lijn zijn met eerder genomen voorzieningen hiervoor. Als dat niet het geval is betekent het dus dat er nog wat zit aan te komen of dat de uiteindelijke voorziening meevalt. Ook hier moet duidelijkheid over zijn. 

Hoewel het inzichtelijk maken van de cashflow niet altijd even eenvoudig is, is het wel essentieel om de geldstromen in uw onderneming te begrijpen. Voor de bank is het voor een groot gedeelte bepalend voor het feit of u al dan niet de gewenste financiering kunt krijgen.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...