Studiedag: "Wanneer dreigt een onderneming in moeilijkheden te geraken?
Terug naar overzicht
blog

Hoe een vordering opeisen bij failliete zelfstandigen?

Een onderneming heeft slechts één leven. Een zelfstandige kan er meerdere hebben en na een faillissement herstarten. Zo verwerft hij nieuwe inkomsten en kunnen vroegere schuldeisers hem opnieuw aanspreken. Een bedrijf dat een vordering heeft op een failliete zelfstandige hoeft dan ook niet meteen de handdoek in de ring te gooien. Tenzij betrokkene natuurlijk verschoonbaar werd verklaard, wat nu trouwens meer en meer het geval is.

Vorderingen van schuldeisers bevroren

Bij een faillissement worden de vorderingen van de schuldeisers bevroren. Ze kunnen zich in die situatie niet meer rechtstreeks tot de schuldenaar richten. Die verliest op dat moment immers het beheer over al zijn goederen. De curator, aangesteld door de rechtbank van koophandel, neemt het volledig over.

Curator maakt staat van alle bezittingen op

De curator zal bij een faillissement eerst een staat van alle bezittingen en vorderingen opmaken. Vervolgens probeert hij de bezittingen zo gunstig mogelijk te valoriseren om met de opbrengst de schuldeisers - in de mate van het mogelijke - terug te betalen.

Eerst de bevoorrechte schuldeisers

Eerst komen de bevoorrechte schuldeisers aan bod in volgorde van hun inschrijving. Met wat er overblijft, worden nadien de gewone schuldeisers terugbetaald. Als er dan nog iets rest, zullen ook de achtergestelde schuldeisers betaald worden.

Gelijkwaardige verdeling

Is er onvoldoende om iedereen volledig terug te betalen, dan zal iedereen een deeltje krijgen. Iedere schuldeiser die in dezelfde rangorde zit, ontvangt dan eenzelfde percentage van zijn vordering. Voor het deel van de vordering die ze niet kunnen terugkrijgen, ontvangen ze een attest. Dat laat hen toe om de betrokken factuur af te schrijven in hun boekhouding en de doorgestorte btw te recupereren.

Niet iedereen recupereert geld

Bij de sluiting van het faillissement van een onderneming is de kous daarmee af. Herstarten onder dezelfde rechtspersoon kan niet meer. Voor de schuldeisers die niet volledig vergoed werden, betekent dit dat er geen verdere kans op recuperatie meer bestaat.

Zelfstandige kan opnieuw starten

Bij een zelfstandige ligt dat anders. Hij kan na een mislukt avontuur toch opnieuw starten en nieuwe inkomsten genereren. Dit kan als loontrekkende of in een nieuwe activiteit opnieuw als zelfstandige. Alleen als de rechtbank bij de uitspraak van het faillissement een expliciet beroepsverbod heeft opgelegd, kan hij zich niet meer vestigen als zelfstandige.

Vordering opeisbaar bij nieuwe inkomsten

De nieuwe inkomsten vallen trouwens in de boedel, behalve voor het deel dat niet voor beslag vatbaar is. Dit betekent dat schuldeisers die na een faillissement met een (deels) onbetaalde rekening zitten, hun vorderingen alsnog kunnen opeisen als er nieuwe inkomsten zijn.

Lees ook het e-book:

Herstarten na een faillissement

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...