De gevaren wanneer men kredietinformatie gaat crowdsourcen
Terug naar overzicht
blog

Hoe berekent en verbetert u uw solvabiliteitsratio?

Een bank of financier gebruikt financiële ratio’s om uw bedrijf naar waarde te kunnen schatten. Gaat u bij hen op bezoek, dan bent u best goed voorbereid om een aantal financiële parameters te duiden. Een van die KPI’s is de solvabiliteitsratio. Maar hoe berekent u deze ratio? Hoe kijkt de financier naar deze ratio? En nog belangrijker: hoe verbetert u uw solvabiliteit? 

Uw solvabiliteitsratio berekenen

Solvabiliteitsratio’s beantwoorden de vraag of een onderneming wel voldoende solvabel is. Financiers kijken naar uw eigen vermogen om in te schatten wat er voor hen overblijft mocht het met uw bedrijf fout lopen. Met andere woorden: kan de onderneming dan voldoen aan haar financiële verplichtingen en al haar leningen afbetalen? Solvabiliteit wordt ook wel gezien als de verhouding tussen het eigen vermogen of totale activa en het vreemde vermogen. Er zijn twee manieren om de solvabiliteit te berekenen:

Solvabiliteitsratio I:
>> Solvabiliteitsratio I = Eigen vermogen / Totaal vermogen
De minimumnorm ligt hier tussen 0,25 en 0,40. Wanneer de waarde van de activa met 60% daalt, kan de onderneming theoretisch gezien nog steeds aan al haar verplichtingen voldoen richting de financiers.

Solvabilitetsratio II
>> Solvabilitetsratio II = Totale activa / Vreemd vermogen
Dit toont in welke mate de onderneming met haar totale activa alle financiers kan betalen. Hoe hoger het getal, des te hoger de buffer.

Een belangrijke indicator

Uw solvabiliteitsratio is dus een belangrijke indicator voor uw financiers. Als u voldoende onderpand hebt, durft een bank of financier u vlugger geld te lenen tegen betere voorwaarden (lees: risico-opslag). Banken hebben echter zo hun eigen manier om uw solvabiliteit te berekenen.

De boekwaarde van uw activa is niet altijd een realistische waarde. Zeker niet wanneer uw organisatie in de problemen komt en onmiddellijk bezittingen moet verkopen. Banken corrigeren de jaarrekening daarom door de realisatiewaarde voor uw activa te gebruiken in plaats van de boekwaarde.

Het is belangrijk hier rekening mee te houden als u uw financier bezoekt. Een andere oplossing is door zelf een berekening te maken op basis van een realistische inschatting van uw activa. Sommigen pleiten dan ook voor deze berekening.

Hoe verbetert u uw solvabiliteitsratio?

Een zwakke solvabiliteit komt vaak door verliesjaren die ten koste gaan van het eigen vermogen gaan. Maar ook een gezonde, groeiende onderneming kan solvabiliteitsproblemen ondervinden als zij de groei te veel financiert met vreemd vermogen. Om uw solvabiliteitsratio te verbeteren dient u dus de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen te verbeteren. Al is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Winstinhouding verbetert balans

De eenvoudigste en meest voorkomende manier (vooral bij kleinere bedrijven) is door winstinhouding. Door de winstuitkering te beperken, maar toe te voegen aan de reserves, wordt uw eigen vermogen sterker. Grotere bedrijven die een moeilijke periode achter de rug hebben, doen er dan ook goed aan terughoudend te zijn met de uitbetaling van een dividend.

Verbetering werkkapitaal

Een andere mogelijkheid is uw werkkapitaal verbeteren. Een goed creditmanagement en een scherp voorraadbeheer door verlaging van de voorraden, zorgt ervoor dat u minder geld hoeft te lenen voor uw werkkapitaal. Niet voor niets blijkt uit onderzoek dat snelgroeiende bedrijven hun creditmanagement en debiteurenbeheer beter geregeld hebben dan een gemiddelde onderneming.

Balansverkorting

Solvabiliteit verbeteren komt dus neer op een vergroting van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen. Ook een verlaging van het balanstotaal zorgt voor een betere solvabiliteit.

In dit kader wordt ook balansverkorting vaak genoemd: de omzetting van vaste activa in vlottende activa waar vervolgens schulden mee kunnen worden afgelost. Daardoor krimpt de totale balans. Grote bedrijven verkopen bijvoorbeeld steeds vaker hun kantoren om die daarna terug te leasen.

Meer weten over de inrichting van uw credit management beleid? Download dan de cue card:

Richt uw creditmanagement in met deze 5 tips

Gelijkaardige publicaties