Studiedag: "Wanneer dreigt een onderneming in moeilijkheden te geraken?
Terug naar overzicht
blog

Elektronische facturatie

In het kader van een nieuwe Europese richtlijn 2010/45/EU werden enige bepalingen uitgevaardigd m.b.t. de papieren en elektronische facturatie.

Zo bepaalt deze richtlijn dat papieren en elektronische facturen op gelijke voet staan. Concreet betekent dit dat de lidstaten beide facturen onder dezelfde voorwaarden dienen te aanvaarden . Daarenboven worden de strenge vereisten omtrent de archivering van elektronische facturatie opgeheven. Immers, deze beletten dat vele ondernemingen de elektronische facturatie wensten toe te passen.

Voor beide facturen dienen de "herkomst, de integriteit van de inhoud, de leesbaarheid en de authenticiteit" gewaarborgd te zijn tot het einde van de bewaartermijn, waarbij elke lidstaat zelf zijn modaliteiten hieromtrent bepaalt.

Tot slot dienen de lidstaten hun wetgeving aan deze richtlijn aan te passen.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...