400.000 rechtspersonen legden jaarrekening neer
Terug naar overzicht
blog

De 4 belangrijkste scores in een bedrijfsrapport

Een bedrijfsrapport bevat verschillende scores om de (financiële) betrouwbaarheid van een organisatie weer te geven. Die kunnen positief zijn, maar mogelijk bent u verrast en dient u zich vragen te stellen als één van die scores wat minder oogt. De finale beoordeling zelf is echter sterk afhankelijk van de interpretatie en de risk appetite van de leverancier. Verschillende bedrijven zullen er andere manieren op nahouden om een klant of een prospect te beoordelen (en krediet te verlenen of aangepaste voorwaarden te hanteren). Scores en andere financiële analyses ogen in die zin misschien relatief, maar ze zijn nochtans een onmisbaar hulpmiddel om uw beleid uit te stippelen.

Een kredietrapport vat aan de hand van een aantal indicatoren de (overwegend financiële) sterkte/zwakte van een bedrijf samen. Duidelijk en eenvoudig te interpreteren, zodat de gegevens ook begrijpelijk zijn voor minder financieel onderlegde medewerkers.

Een fout die vele gebruikers maken, is zich fixeren op één score. Een score staat nochtans nooit op zichzelf, maar dient u steeds in een breder perspectief te kaderen. Er is niet zoiets als één magische formule om de ideale score te berekenen. De kans is echter groot dat uw zakenrelatie u positief zal beoordelen, als ook de belangrijkste bedrijfsinformatiekantoren uw bedrijf van goede scores voorzien.

Graydon hanteert dan ook verschillende scores om u een zo compleet en genuanceerd mogelijk beeld te geven van een bedrijf. Het is aangewezen om ze in hun totaliteit te bekijken en u niet blind te staren op bijvoorbeeld alleen de kredietlimiet. Oordeel dan pas over de betrouwbaarheid van uw zakenrelatie.

Deze scores mogen niet ontbreken in een bedrijfsrapport

De kredietlimiet of het kredietadvies

De kredietlimiet of het kredietadvies wordt berekend op basis van parameters in de jaarrekening. Wanneer een bedrijf geen jaarrekening publiceert, dan bepalen andere elementen zoals de rechtsvorm, het maatschappelijk kapitaal of het aantal jaren dat een bedrijf actief is het advies.

De score vormt een waardeoordeel op korte termijn (1-3 maanden). Heeft de organisatie de capaciteit of het volume om haar facturen te betalen? Wat niet wil zeggen dat de organisatie in kwestie ook correct zal betalen. Daar geeft de betaalscore een antwoord op.

Lees ook: Een negatief kredietadvies: wat betekent dit?

De betaalscore

De betaalscore geeft aan in hoeverre een organisatie haar facturen volgens de afspraken betaalt. De score wordt berekend op basis van ervaringen die verschillende leveranciers met elkaar delen. Alle gedragingen worden herleid naar een score tussen 0 en 100, waarbij recente betalingservaringen zwaarder doorwegen. Hoe hoger de score, hoe beter. Want dat betekent dat een organisatie haar facturen correcter (lees: volgens de afspraken) betaalt.

De multiscore

De multiscore beoordeelt kansen en risico’s voor een onderneming op middellange termijn. Deze indicator rust op vier pijlers (feiten, balansen, betalingservaringen en bedrijfseigen gegevens), die elk weer tientallen variabelen tellen. Net als de betaalscore loopt de multiscore van 0 tot 100. Hoe hoger de score, hoe groter het potentieel en hoe lager het risico. Een score lager dan 10 is een erg negatieve score. 

De multiscore wordt heel vaak gebruikt om klantenportefeuilles te screenen, in segmenten te verdelen en vervolgens aangepaste procedures in te stellen. In die zin is het een waardevol instrument voor zowel finance, sales als marketing.

De Graydon-rating

De Graydon-rating is vergelijkbaar met de multiscore, maar dan in een vereenvoudigde vorm. Deze score beoordeelt Belgische ondernemingen op hun financiële gezondheid met een score van 0 tot 5.

De betekenis van de score?

  • 0 - Zeer hoog risico
  • 1 - Hoog risico
  • 2 - Bescheiden tot hoog risico
  • 3 - Bescheiden risico
  • 4 - Zeer laag risico
  • 5 - Geen risico
  • 9 - Niet geklasseerd

Hoe lager de score, hoe meer risico een bedrijf inhoudt als eventuele zakenpartner. Hoe hoger de score, hoe betrouwbaarder uw zakenrelatie. De Graydon-rating is ideaal om bedrijven over de grenzen heen te vergelijken.

Lees in de blog Het geheim achter de Graydon-rating alles over deze belangrijke score.

Scores combineren

Om een ideale situatie te creëren, combineert u al deze scores om een eenvoudig en eenduidig beslissingtraject in te voeren in uw bedrijf. Zo vormen de scores ook de ruggegraat van moderne beslismodellen. Een beslismodel biedt voor een  specifieke vraag een uitkomst aan de beslissingnemer. Bij de formulering van die uitkomst houdt het model rekening met de parameters (de drempelwaarden van de belangrijkste scores) die vooraf gedefinieerd zijn. Dat betekent dat er geen persoonlijke interpretatie meer aan te pas komt aan een kredietbeoordeling. In de context van B2B is een beslismodel onder andere erg waardevol om het beleid rond klantacceptatie te stroomlijnen.

In een volgende blog gaan we dieper in op de berekening van de scores, welke elementen deze scores beïnvloeden, waarom scores zo belangrijk zijn en hoe u ze kunt verbeteren.

Download nu al de infographic:

Financiële analyse: de belangrijkste scores in een bedrijfsrapport

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...