De gevaren wanneer men kredietinformatie gaat crowdsourcen
Terug naar overzicht
blog

Cashflowproblemen: maak uw hele organisatie bewust

Niet enkel winst en omzet, maar ook cashflow is essentieel voor een onderneming om de continuïteit te waarborgen. Voldoende geld in kas zorgt er immers voor dat de rekeningen, de lonen en andere kortlopende verplichtingen voldaan kunnen worden.

Uw cashflow verbeteren

Cashflow is een term uit de bedrijfseconomie waarmee bij een onderneming de in- en uitstroom van liquide middelen bedoeld wordt. Er zijn diverse tips om uw cashflow te verbeteren:

  • Laat uw klanten op tijd betalen
  • Maak een cashflowplanning
  • Onderhoud een goed contact met de bank
  • Koop geen persoonlijke spullen met kasgeld

Maar daarnaast kunnen bedrijven hun cashflow ook verbeteren door de juiste medewerkers en afdelingen binnen de organisatie inzicht te geven in de liquiditeitspositie en prognose van de onderneming. Hier wordt te weinig bij stilgestaan. Deze financiële inzichten, zoals de cashflowprognose, zijn vaak alleen inzichtelijk voor de afdeling Finance, het management, de directie en – in het beste geval - de afdeling debiteurenbeheer.

Betrek álle cashflowstakeholders

Maar uiteraard zijn er meer stakeholders binnen de organisatie die invloed kunnen uitoefenen op de liquiditeit. Denk bijvoorbeeld aan inkopers, verkopers en managers van productieafdelingen. Deze personen zijn naast de afdeling debiteurenbeheer direct van invloed op de cashflowpositie van de onderneming. Ze zijn verantwoordelijk voor diverse processen die invloed hebben op uw cashflow.

Een voorbeeld: de afdeling inkoop kan slimmer inkopen, waardoor geld niet vast gaat zitten in onnodig grote voorraden (puur om een korting te krijgen). Een stuk bewustzijn en kennis van de cashflow kan de inkoper helpen bij het nemen van de juiste beslissing en het maken van betere betaalafspraken. De inkoper kan ervoor kiezen om - met in het achterhoofd de wetenschap van een (dreigend) toekomstig tekort aan liquide middelen - minder groot in te kopen. Dit kan direct leiden tot een verbetering van de cashflow.

Start vandaag nog met het in kaart brengen van alle interne stakeholders die van invloed zijn op uw liquide middelen. Creëer cashflowbewustzijn en verbeter uw inkoop-, productie- en verkoopproces met als gevolg een verbetering van uw cashflow.

Gelijkaardige publicaties