De gevaren wanneer men kredietinformatie gaat crowdsourcen
Terug naar overzicht
blog

5 tips om uw cash flow te verbeteren

Groeien kost geld. Een onderneming heeft financiering nodig als ze nieuwe producten wil introduceren, nieuwe markten wil aanboren of gewoon werkkapitaal nodig heeft. Eigen middelen schieten vaak tekort, zodat bedrijven een beroep moeten doen op externe financiers. Niet eenvoudig. Hoe voorkomt u dat de kapitaalbehoefte de groei van uw bedrijf in de weg staat? Cashflow.

Cashflow: Kasstroom in het Nederlands. Een term uit de bedrijfseconomie waarmee de in – en uitstroom van liquide middelen van een onderneming bedoeld wordt. Snelgroeiende bedrijven moeten veel kosten maken om de groei van de onderneming te financieren. De kost gaat de winst vooraf, waardoor er meestal een flink financieringsgat ontstaat. Dit is in het begin vaak nog op te vangen met eigen geld of dat van familie en vrienden. Maar wanneer het serieus wordt, is er meer geld nodig.

Waarom is cash flow zo belangrijk?

Een financier zal in eerste instantie naar de cashflow kijken. Hoeveel geld komt er binnen en hoeveel gaat er buiten? Uit de cashflow worden immers de lopende verplichtingen betaald: de rente en afbetalingen van leningen, net als de overige maandelijks terugkerende kosten. Goed inzicht en verbetering van uw cashflow is daarom cruciaal voor uw onderneming. U kunt een aantal zaken ondernemen om uw cashflow te verbeteren. Hier volgen 5 tips om meer geld in uw bedrijf te houden.

5 tips voor een betere cashflow

1. Zorg dat uw debiteurenbeheer op orde is
Het allerbelangrijkst is ervoor te zorgen dat uw klanten op tijd betalen. Elke cent die binnenkomt, zorgt voor een positievere cashflow. Het draait dus voornamelijk om debiteurenbeheer en goed credit management in de ruimere zin. Maak goede afspraken met uw afnemers, al tijdens het verkoopproces. Zo voorkomt u dat facturen laat of niet op tijd betaald worden en dat u optreedt als financier van uw klanten.

2. Maak een cashflowplanning
Maak een planning en een prognose van toekomstige inkomsten en uitgaven. Er zijn softwareprogramma’s voor op de markt, maar dit kan natuurlijk ook gewoon in een spreadsheet. Het belangrijkste is dat u inzicht krijgt in de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Zo kunt u bijvoorbeeld grote aankopen die een gat slaan in het werkkapitaal beter timen.

3. Behoud een goed contact met de bank
Zorg voor een goed contact met uw huisbankier en stel hem niet voor onaangename verrassingen. Vaak is de bank geneigd mee te denken over alternatieve financiering als ze goed op de hoogte zijn van uw situatie. Ze heeft meestal ook een pak ervaring in huis waar u van kunt profiteren. Zie de bank dus niet als vijand, maar als een partij die kennis en kunde bezit om in uw financieringsbehoefte te voorzien. Banken kregen de laatste jaren heel wat kritiek over zich heen, maar dat wil niet zeggen dat ze geen rol meer spelen in de financiering van kmo’s.

4. Let op uw eigen betalingsgedrag
Het is van het grootste belang dat uw afnemers op tijd betalen. Maar u dient ook uw eigen betalingsgedrag goed in de gaten te houden. Maak een prioriteitenlijstje met de meest strategische betalingen zoals lonen en belastingen. Hanteer alleen kortingen als u het geld kunt missen. Als u een belangrijke klant bent voor een leverancier, dan kunt u wellicht betere betalingscondities bedingen.

5. Gebruik uw kasgeld niet voor persoonlijke doeleinden
Wellicht een onnodige tip: schaf geen persoonlijke spullen aan met geld uit de ondernemingskas. Het geeft een vertekend beeld van uw financiële situatie en een verkeerd signaal naar uw medewerkers toe.

Het allerbelangrijkst is dat u een goed overzicht hebt over uw betalingsbalans. Weet wanneer en hoeveel geld in- en uitgaat, zodat u niet voor negatieve verrassingen komt te staan.

Download het e-book met tips om uw onderneming slim te financieren.

Hoe uw bedrijf slim financieren?

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...