Jaarrekening vertelt hoeveel bedrijfsovername kost
Terug naar overzicht
blog

Jaarrekening vertelt hoeveel bedrijfsovername kost

Hoeveel geld hebt u nodig om een bedrijf over te nemen? De ondernemingswaarde geeft een goede indicatie. Deze leidt u af uit de jaarrekeningen.

Formule voor beursgenoteerde ondernemingen

Voor beursgenoteerde ondernemingen is de berekening van de ondernemingswaarde – in het Engels Enterprise Value – het gemakkelijkst. Als vertrekbasis neemt u daarbij de beurskapitalisatie. U berekent dit door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers. Wie dit bedrag uitgeeft, heeft dus alle aandelen in handen.

Combineer jaarrekeningen en beurskoers

Toch is hiermee het verhaal niet af. Bij een beurskapitalisatie moeten nog alle leningen geteld worden. Want die moet u ooit terugbetalen. Die cijfers vindt u in de jaarrekeningen. Bijgevolg kunnen twee bedrijven met dezelfde beurskapitalisatie een verschillende ondernemingswaarde hebben. Het bedrijf met de hoogste leninglast zal in dat geval het meeste kosten aan de overnemer.

Van die som van de beurskapitalisatie en de leningen moet uiteindelijk nog de cash in het over te nemen bedrijf worden afgetrokken. Dat geld kan de overnemer direct gebruiken om schulden af te lossen. Uiteindelijk is de ondernemingswaarde dus het bedrag dat u moet neertellen om het bedrijf volledig en schuldenvrij in handen te krijgen.

Formule niet-beursgenoteerde ondernemingen

Voor niet-beursgenoteerde ondernemingen ligt de berekening een pak moeilijker. Hier is geen sprake van een beurskapitalisatie. De ondernemingswaarde moet dus op een andere manier berekend worden. Bijvoorbeeld door ze te vergelijken met beursgenoteerde ondernemingen die verkocht zijn.

We maken twee berekeningen.

Berekening 1. Hoeveel bedroeg de verhouding tussen de ondernemingswaarde en de bedrijfswinst (Ondernemingswaarde of enterprise value / bedrijfswinst of ebit)?

Deze ratio geeft aan van hoeveel jaar men de winst uit de dagelijkse activiteiten opzij moet zetten om de overname volledig te kunnen terugbetalen. Is dat gemiddeld 7 bij de beursgenoteerde ondernemingen in uw sector, dan kunt u 7 keer de bedrijfswinst van de niet-beursgenoteerde onderneming nemen om tot de ondernemingswaarde te komen.

Berekening 2. De verhouding tussen de ondernemingswaarde en de bedrijfscashflow (enterprise value/ebitda). Deze alternatieve ratio geeft aan van hoeveel jaar u die cashflow moet hebben om de overname te financieren.

Meer vergelijkingspunten in de Verenigde Staten

In de VS is het veel gemakkelijker om te vergelijken. Het bestand aan genoteerde bedrijven is er veel groter. Voorts worden er ook meer privétransacties publiek gemaakt. Dit betekent dat in Europa vaak andere manieren gevolgd moeten worden om de waarde van een onderneming te berekenen. De meest gebruikte  is de DCF of de methode van de discounted cashflow. Hierbij worden alle toekomstige inkomsten geschat en vervolgens naar huidige euro’s omgerekend. Het grote probleem is dat hierbij heel veel schattingen gemaakt worden. 

Bereken economische aankoopprijs

Als u van de ondernemingwaarde de uitstaande leningen aftrekt, dan krijgt u de waarde die u kunt betalen voor de overname van de aandelen. Vervolgens kunt u dit bedrag nog verminderen met de gelden die de over te nemen onderneming op rekening heeft staan. U betaalt immers een euro om een euro te krijgen. Zo berekent u de economische aankoopprijs.

Lees ook:

De jaarrekening lezen voor Dummies

Gelijkaardige publicaties