press release

Faillissementenrecords sneuvelen op regionaal en provinciaal niveau

Antwerpen, 1 juli 2022 - Afgelopen junimaand gingen er 1.047 bedrijven over de kop. Ten opzichte van juni 2021 noteren we zo een stijging met +62,23%. Op federaal niveau toont deze junimaand voor de negende maand op rij, en dit telkens in vergelijking met dezelfde maand het jaar voordien, een stijging van het aantal faillissementen. Op federaal niveau zien we geen records sneuvelen, wel op regionaal en provinciaal niveau.

De stijging van de maand juni is de sterkste tot nog toe. Daar waar we in oktober nog gewag maakten van een beperkte aanwas zien we de stijging maand na maand – op april 2022 na - versterkt.

De stijging is het sterkst binnen het Vlaamse Gewest, waar we afgelopen juni 618 uitspraken noteren (+88,99%). Voor het Vlaamse Gewest betekent juni een recordmaand. Nooit eerder werden er in een junimaand meer faillissementen uitgesproken.

Binnen het Brusselse Gewest noteren we een stijging van 154 uitspraken naar 208 (+35,06%), terwijl we in Wallonië 209 uitspraken tellen (+33,12%).

Opmerkelijk hierbij is dat de stijging binnen het Waalse Gewest, daar waar die de vorige maanden vrij beperkt bleef, nu ook doorbreekt.

Zowel binnen de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen als Limburg noteren we een juni-recordmaand.

Eerste jaarhelft 2022

De eerste jaarhelft 2022 werden in België 5.139 faillissementen uitgesproken. In vergelijking met dezelfde periode verleden jaar betekent dit een stijging met +56,44%.

De stijging is het sterkst binnen het Vlaamse Gewest waar we 2.850 uitspraken noteren (+72,43%). Binnen het Brusselse Gewest noteren we een stijging van 612 uitspraken naar 1.027 (+67,81%), terwijl we in Wallonië 1.110 uitspraken tellen (+18,09%).

Binnen de provincie Antwerpen is de stijging ronduit fenomenaal. Hier noteren we over de eerste zes maanden van dit jaar 1.165 uitspraken. Een stijging met +124,04%, bovendien het grootste aantal uitspraken dat ooit over een eerste jaarhelft binnen de provincie werd uitgesproken. Historisch bleek de provincie Antwerpen steeds opnieuw de voorloper met betrekking tot faillissementsevoluties. In Vlaams-Brabant, waar we ten opzichte van verleden jaar een stijging noteren met +57,64%, is het record van 362 faillissementen uit 2012 net niet gehaald. In Wallonië zien we binnen de provincie Henegouwen de sterkste stijging met +38,06%.

Sectoren

De trend van de afgelopen maanden, waar we systematisch moeten vaststellen dat er meer bouwbedrijven over de kop gaan dan horecazaken, zet zich verder. Binnen de bouwnijverheid gingen er de eerste jaarhelft 1.011 bedrijven over de kop. Ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar een stijging van +51,8%.

Binnen de horeca tellen we 845 faillissementsuitspraken, een stijging met +77,52%. We zien hier een stijging die langzaam versterkt, vooral een gevolg van het feit dat de betalingsuitstellen die systematisch werden verleend door fiscus en RSZ, geleidelijk aan ten einde lopen.

Binnen de transportsector sneuvelen records. Over de eerste jaarhelft werden 328 faillissementen uitgesproken. Hiermee sneuvelt het record van 2013 (286 faillissementen). Binnen de garagesector worden eerdere records bijna geëvenaard.

Jobverlies

In juni 2022 kwamen er 1.481 jobs op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Hiervan tellen we er 737 in ondernemingen met zetel in Vlaanderen, 442 in Wallonië en 302 in Brussel.

Download de volledige studie.

Faillissementen juni 2022

Gelijkaardige publicaties