Home / Marktanalyse / File audit

File audit

Een gratis kwaliteitscontrole van uw relatiebestand.
File audit

Elk jaar zijn er duizenden ondernemingen die failliet gaan, die hun activiteiten staken of van naam veranderen. Tienduizenden bedrijven die verhuizen. Paste u al die gegevens aan in uw adressenbestand? Niet? Dan is het dringend aan een update toe, want vervuiling in uw bestand zorgt voor tijdverlies, irritatie en geldverspilling. Om nog maar te zwijgen van de conclusies die u zult nemen als u foutieve informatie gaat analyseren. Een correcte database is van onschatbare waarde en levert u alleen maar voordeel op.

Graydon controleert gratis de actualiteit en gezondheid van uw adressenbestand aan de hand van een file audit. Bij deze kwaliteitsanalyse toetsen we de data uit uw relatiebestand aan de officiële maatschappelijke gegevens in onze databank. Het ondernemingsnummer of btw-nummer gebruiken we hierbij als unieke sleutel. De file audit is een methode om u objectief aan te tonen of uw bestand vervuild is of niet. 

U wilt uw marketingbudget toch besteden aan ondernemingen die nog bestaan? U wilt klanten en prospecten toch aanschrijven met de juiste gegevens en op het correcte adres? Onderzoek van Graydon heeft alvast aangetoond dat de databases die bedrijven gebruiken voor een kwart vervuild zijn. 

De file audit geeft u een duidelijk beeld van:

  • het aantal passieve zakenrelaties in uw database
  • het aantal ondernemingen met fouten in hun officiële naam en adres 
  • uw klanten verdeeld volgens risicoklasse, juridische vorm, personeelsklasse en leeftijd van de onderneming 
  • de geografische spreiding van uw zakenrelaties 

Hieronder ziet u het resultaat van een gratis file audit.

file-audit-be-nl-1.png

file-audit-be-nl-2.png

De file audit is een eerste stap naar een optimaal databasemanagement en een basis om op verder te bouwen. Na de analyse kiest u zelf of het aangewezen is uw bestand te actualiseren (update) en er interessante gegevens aan toe te voegen (verrijking).

De file audit en het bijhorende verslag zijn volledig gratis, vrijblijvend en zonder verdere aankoopverplichting.