Wiki

General Data Protection Regulation (GDPR)

Alles over Graydon & GDPR

De European General Data Protection Regulation (GDPR) is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Wat doet Graydon om te voldoen aan de nieuwe regelgeving? En waar kunt u naar toe met uw vragen? Op deze pagina voorzien we u van alle informatie rondom de GDPR. 

Graydon Privacy Statement

Graydon verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige, veilige en betrouwbare manier. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie, onze diensten en onze producten. Daarom doen we alles wat we kunnen om uw privacy te beschermen. Lees in ons privacy statement wat de visie van Graydon is op privacy en hoe wij hiermee omgaan.

Download de volledige privacy statement

Positioning paper

De verantwoordingsplicht is een belangrijk beginsel van de GDPR. Dit houdt in dat bedrijven moeten aantonen dat zij de in de GDPR vastgelegde regels naleven. Persoonsgegevens mogen alleen op een verantwoorde manier worden verwerkt. Vanwege de positie van Graydon, als partij die beschikt over een grote hoeveelheid persoonsgegevens en deze als kern van haar activiteiten verwerkt, is het essentieel om die verantwoordelijkheid aan te tonen. In dit document geven we een overzicht van hoe wij de GDPR toepassen.

Download de volledige positioning paper

Graydon & GDPR

De meest gestelde vragen

Hieronder vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.

Ik wil weten welke persoonsgegevens Graydon over mij heeft.

Graydon beschikt over uw contactgegevens zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres, jaarverslagen, financiële gegevens over uw organisatie(s), relevante data met betrekking tot Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO’s) en bestuurders, en aanverwante gegevens. Heeft u een specifieke vraag of verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens bij Graydon? Neem dan contact met ons op.

Hoe heeft Graydon de informatie over mij verkregen?

Graydon verzamelt informatie over bedrijven en individuen die aan deze bedrijven gerelateerd zijn. We verzamelen deze informatie uit openbare bronnen zoals de Kruispuntbank voor Ondernemingen, registers en overheidsbronnen en via onze klanten. Heeft u hier een vraag over? Neem dan contact met ons op.

Graydon heeft informatie over mij die niet juist is.

Graydon wil een betrouwbare partner zijn in business. We hanteren dan ook de hoogst mogelijke standaard voor datakwaliteit. Dat geeft echter geen garantie op volledig foutvrije data. Als de informatie die wij over u hebben niet correct is, dan kunt u deze corrigeren door ons de juiste informatie te bezorgen. Nadat we de informatie hebben gevalideerd, voeren we de nodige wijzigingen door.

Ik wil verwijderd worden uit de Graydon database(s).

Graydon heeft informatie over bedrijven, Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO’s) en relevante bestuurders. Onder de GDPR mogen wij deze informatie hebben en verwerken vanwege onze reguliere bedrijfsactiviteit. In ons privacy statement en onze visie op privacy op onze website leest u meer over dit zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’. Bent u van mening dat uw persoonlijke belang het belang van Graydon overstijgt? Neem dan contact met ons op. Onderbouw uw verzoek zo volledig mogelijk, dan kunnen we u snel en gericht van dienst zijn.

Ik heb Graydon geen toestemming gegeven om informatie over mij te hebben of te verwerken.

Graydon verwerkt persoonsgegevens op basis van onze reguliere bedrijfsactiviteit, oftewel ons ‘gerechtvaardigd belang’. Het doel van deze verwerking is bedrijven ondersteunen:

  • bij de beheersing van financiële risico’s
  • bij de bescherming tegen fraude
  • om transparant zaken te doen
  • bij het voldoen aan wet- en regelgeving
  • om bedrijven, markten en industrieën beter te begrijpen

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt als persoonlijke belangen die van Graydon overstijgen. Dit zal echter op individuele basis moeten worden vastgesteld. Bent u van mening dat uw belangen de bedrijfsbelangen overstijgen? Neemt dan contact met ons op. Zorg voor een duidelijke onderbouwing en voeg eventueel aanvullende stukken toe als bijlage. Dit helpt om uw verzoek op een juiste en snelle manier te verwerken.

Andere vragen.

Heeft u een andere vraag, opmerking of een specifiek verzoek? Dien deze dan zo compleet en zo uitgebreid mogelijk in. Op deze manier kunnen wij uw verzoek snel en gericht verwerken. Wij zijn ons ervan bewust dat uw verzoek persoonsgegevens kan bevatten en zullen dit vertrouwelijk behandelen.

Contactgegevens Data Protection Officer

Wilt u contact opnemen met onze Data Protection Officer? Dat kan via:

Katleen Mertens 
dpo@graydon.be 
+32 (0)3 280 88 00

Contact opnemen met Graydon over de GDPR

Op deze pagina kunt u lezen wat Graydon met persoonsgegevens doet. We hebben ons best gedaan om alle relevante informatie online beschikbaar te stellen.

Heeft u toch vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door een email te sturen naar: gdpr@graydon.be.

Om  uw verzoek snel en gericht te kunnen verwerken, vragen wij u dit zo duidelijk mogelijk neer te schrijven en te voorzien van relevante bijlagen. Daarnaast dienen we u te identificeren om er zeker van te zijn dat we eventuele persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Hiervoor hebben we een kopie van uw legitimatie nodig. Hierop kunt u uw identificatienummer van het Rijksregister en foto doorhalen.

Opname in de Graydon database

Graydon verzamelt gegevens over bedrijven die in België gevestigd zijn. Het voorziet hiermee bedrijven van adviezen, zodat ze met meer zekerheid zaken kunnen doen en beter in staat zijn om financiële risico’s en kansen in kaart te brengen. Van zodra opname in de database gebeurd is, stelt Graydon de betrokken partijen hiervan op de hoogte via een brief per post.

Download de digitale versie van deze brief

Privacy & persoonsgegevens, hoe werkt dit in de praktijk?

Wat deed Graydon om zich voor te bereiden op GDPR?

Lees er meer over op deze pagina.

Weten hoe uw zakenpartner ervoor staat

Het is belangrijk om te weten met wie u zakendoet. Graydon biedt u een gratis check aan om u inzicht te geven in de financiële situatie van één van uw Belgische zakenrelaties.

Doe de gratis check