Fin du mythe bien ancré concernant les CAPEX
Back to overview
blog

Aantal faillissementen stijgt in april met bijna 10%

Antwerpen, 04 mei ’15 – Het aantal faillissementen is in april gestegen met 9,6%. In totaal legden 965 bedrijven de boeken neer, 85 meer dan in april vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwe Graydon Barometer. De impact op het jobverlies blijft echter beperkt. In vergelijking met vorig jaar zijn 12,34% minder jobs bedreigd als gevolg van een faillissement.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development: “De stijging van het aantal faillissementen in april is opmerkelijk. Ze gaat immers in tegen de heersende berichten over een verbeterende economische conjunctuur. De belangrijkste verklaring die wij hebben voor de toename, is de verstrenging van de toegangsvoorwaarden tot het verkrijgen van opschorting binnen een WCO-procedure (augustus 2013) en in het bijzonder de invoering van het rolrecht van 1.000 euro sinds januari 2015.”

In Brussel en Limburg noteert Graydon in april een sterke stijging van het aantal faillissementen met respectievelijk 38,93% en 46,4%. Van den Broele: “Deze toename wordt enerzijds verklaard door de belangrijke inhaalbeweging die de Brusselse handelsrechtbanken aan het maken zijn op het vlak van de verwerking van faillissementsdossiers. Anderzijds zien we in Limburg mogelijk het effect van de sluiting van Ford Genk op onrechtstreeks gerelateerde industrieën en op het veranderde consumentenpatroon. Dit laatste met gevolgen voor de bouw, de kleinhandel en de horeca.”

Verschil tussen Vlaanderen en Wallonië

Over de periode januari tot en met april nam in Wallonië het aantal faillissementen af met 7,58%. In Luik daalde het aantal failliete ondernemingen met 10,3%, in de provincies Henegouwen en Namen bedroeg de daling precies 9%.

In Vlaanderen is de sterke afname van het aantal faillissementen van de voorbije maanden, als gevolg van het hoge aantal faillissementen in april, afgezwakt tot 1,5%. In West-Vlaanderen werd wel nog een daling met 10,86% genoteerd. In april bedroeg die daling zelfs 30,5%.

Uit de barometer van Graydon blijkt dat de gefailleerde bedrijven ouder en kleiner worden. Dat laatste leidt ertoe dat het jobverlies als gevolg van een faillissement daalt. Tijdens de eerste vier maanden van 2015 waren er in heel België 8.309 jobs bedreigd. Dit is een daling van 12,34% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Newsletter

Sign up for the newsletter and stay inspired thanks to our ...