Studiedag: "Wanneer dreigt een onderneming in moeilijkheden te geraken?
Back to overview
blog

De rol van de auditor bij strategische veranderingen

Steeds meer bedrijven kiezen er bewust voor om de interne auditor te betrekken bij het risk management van hun onderneming. Toch laten ze nog kansen liggen als het gaat om de potentiële rol van de internal-auditfunctie bij beslissingen ten aanzien van de bedrijfsstrategie. Welke meerwaarde kan de interne auditor bieden bij strategische veranderingen? 

De auditor als verdedigingslinie

De rol van de auditor wordt meestal beschreven aan de hand van het traditionele ‘lines of defence’-model. Volgens dit model bestaat de eerste verdedigingslinie van een onderneming uit het management. Het management is primair verantwoordelijk voor de controle van de onderneming.

Ter ondersteuning van het management wordt een tweede verdedigingslinie opgesteld die het management adviseert. Binnen deze linie neemt de controller doorgaans een belangrijke positie in. De interne auditor wordt binnen dit model beschouwd als derde verdedigingslinie. Als onafhankelijk onderzoeker controleert hij de werking van het risicomanagement- en de controlesystemen.

De meerwaarde van de auditor

Ondernemingen die auditors betrekken bij het risk management, kunnen sneller anticiperen op veranderingen. Via een interne audit krijgt een auditor immers waardevolle informatie over potentiële bedreigingen en beheersmaatregelen. Binnen ondernemingen groeit het besef dat de kennis van de interne auditor ook nuttig kan zijn op andere niveaus binnen de organisatie. Bijvoorbeeld om strategische beslissingen te nemen over de toekomst van de organisatie. Of brengt een dergelijke rol de onafhankelijke positie van de auditor in gevaar?

De auditor: van politieagent naar strategisch adviseur

Om de objectiviteit en betrouwbaarheid van de auditfunctie te kunnen garanderen, is de positie van de interne auditor nadrukkelijk onafhankelijk. Maar de interne auditor wordt al lang niet meer gezien als controlerende politieagent. De auditor gaat na of de bedrijfsprocessen in orde zijn, maar heeft doorgaans ook de ambitie om te helpen bij de verbetering van de bedrijfsvoering. Zolang de auditor niet op de stoel van het management belandt en geen verantwoordelijkheden overneemt, kan de interne auditor mijns inziens een mooie rol vervullen. Zeker als die kan adviseren bij strategische bedrijfsbeslissingen. Het zou immers zonde om zijn schat aan kennis en kunde onbenut te laten.

Newsletter

Sign up for the newsletter and stay inspired thanks to our ...