Wat is de toegevoegde waarde van business intelligence (BI) ?
Back to overview
blog

De waarde van een business intelligence-dashboard

Data verzamelen die betrekking hebben op de werking van uw bedrijf en die vervolgens analyseren. Als bedrijfsleider zult u daar zeker het belang van inzien. Het verklaart het succes van business intelligence, vertaald in overzichtelijke dashboards. Business intelligence dashboards geven op een begrijpelijke manier iedereen toegang tot informatie die is gegenereerd op basis van data-analyse. Zo hebben niet alleen experts, maar ook andere medewerkers toegang tot statistieken voor bedrijfspresentaties. Bovendien praat iedereen over dezelfde cijfers en inzichten. Dashboards helpen in die zin om inspanningen te kanaliseren en betere resultaten te behalen.

Wat is een business intelligence dashboard?

Een BI-dashboard is een visueel hulpmiddel dat complexe informatie op een begrijpelijke manier weergeeft aan de gebruikers. Hierbij kunnen ze gebruikmaken van verschillende grafieken en statistieken. Gebruikers hebben de mogelijkheid om te downdrillen en specifieke informatie in detail te bekijken. Zo krijgen ze een perfect overzicht van bijvoorbeeld de verkoop of andere variabelen in het bedrijf binnen een bepaalde periode. Kortom, een BI-dashboard onthult of een bedrijf succesvol is of niet en waar het op dit moment staat.

Een BI-dashboard biedt een bedrijf tal van voordelen

1. Iedereen op dezelfde golflengte

Kent u het probleem van verschillende afdelingen binnen een bedrijf die met hun eigen rapportages komen? Marketing heeft andere cijfers dan sales? Sales heeft andere cijfers dan finance? Waarom? Om dat ze allemaal hun eigen informatiebronnen gebruiken. Het leidt alleen maar tot irritatie en eindeloze discussies waar niemand beter van wordt. Dat probleem bestaat niet met een BI-dashboard. Eens de parameters in samenspraak met de verschillende afdelingsverantwoordelijken zijn vastgelegd, krijgt iedereen dezelfde gegevens op basis van dezelfde bronnen voor ogen. De cijfers moeten dan niet meer in twijfel getrokken worden.

2. Meer transparantie

Een BI-dashboard is een geweldig hulpmiddel voor een bedrijf om te zien wat de drijvende krachten zijn binnen een bepaalde tijdsperiode. De gebruiker kan vaststellen wat werkt en wat niet, zonder dat hij moet wachten op kwartaal- of maandrapporten. Hoe goed heeft een bepaalde campagne gewerkt? Wat heeft geleid tot mislukking of succes? Wat is de klikfrequentie op een bepaalde banner? Hoeveel van die klikkers zijn ook geconverteerd? Enzovoort. De mogelijkheden om het dashboard in te richten zijn eindeloos.

3. Tijd is geld

Bereken eens hoeveel tijd een werknemer nodig heeft om een ​​rapport op te maken, het te verfijnen en aan u te presenteren. Met een business intelligence dashboard is dat niet langer nodig. Het dashboard geeft u in realtime alle informatie die u wenst. Het laat u zelfs toe om parameters aan te passen aan een specifieke situatie of te vergelijken met een periode in het verleden.

4. Betere resultaten

Wanneer u dieper in het dashboard duikt, kunt u als bedrijfsleider de belangrijkste prestatie-indicatoren aanpakken die het meest bijdragen aan de verbetering van uw bedrijfsactiviteiten. Op die manier vermijdt u dat u de verkeerde weg inslaat en na verloop van tijd helemaal de pedalen verliest. Dashboards geven door middel van een visueel signaal aan welke activiteiten goed scoren en welke minder. Het geeft u dus een goed beeld van de factoren waarop u zich prioritair moet concentreren.

5. Minder stress

Een BI-dashboard kan zodanig geprogrammeerd worden dat het automatisch - bijvoorbeeld elke dag om 8:30u - de meest recente informatie in uw mailbox bezorgt. U kiest zelf welke inzichten u wilt genereren. De rapporten kunnen zodanig ingericht worden om alleen bepaalde KPI’s weer te geven en alle overbodige informatie achterwege te laten. U kiest zelf hoe diep u er wilt induiken. Een business intelligence-dashboard kan winst-, verkoop- en serviceresultaten in de loop van de tijd beschikbaar stellen, evenals vergelijkingen die waardevolle inzichten opleveren. Het resulteert allemaal in een eenvoudig beheer van bedrijfsmiddelen.

6. Meer productiviteit

Met een business intelligence-dashboard kunt u onmiddellijk een aantal KPI’s inkijken. Hoe snel worden telefoongesprekken beantwoord? Hoe vaak werden goederen teruggestuurd? Hoeveel werd er de voorbije week verkocht via een specifiek verkoopkanaal of door een bepaalde verkoper? Het helpt om de productiviteit van uw bedrijf exponentieel te verbeteren.

Als u de voordelen van een BI-dashboard heeft bekeken, dan zult u vaststellen dat het een onmisbare tool is voor een bedrijf. Het is verstandig om een dashboard te gebruiken om eensgezinde rapportages te maken, om uw productiviteit te verbeteren en de touwtjes écht in handen te nemen. Anders zou uw bedrijf op een wankel moment wel eens onnodig veel tijd kunnen verliezen. En als het in een negatieve spiraal terecht komt, kan het misschien onherstelbare schade oplopen.

Graydon Portfolio Management

Kent u Graydon Portfolio al ? Het is een dashboard dat in één oogopslag een beeld geeft van hoe uw klantenportefeuille eruit ziet. Enerzijds ontdekt u vanuit risico-oogpunt snel waar de gevaren schuilen. Anderzijds toont het ook aan waar u kansen krijgt om uw klantenportefeuille verder uit te bouwen.

Daarnaast is Graydon Portfolio een ideaal instrument om uw portefeuille aan de hand van verschillende parameters te segmenteren en processen in te richten. Denk bijvoorbeeld maar aan uw aanmaningsprocedure. Financieel sterke bedrijven kunt u dan wellicht anders benaderen dan bedrijven die het water aan de lippen hebben staan. Hetzelfde geldt voor uw accountmanagers. Is het verstandig dat ze alle klanten even vaak bezoeken? Niet alleen in het kader van risico, maar ook in het vooruitzicht van opportuniteiten kunt u klanten op een verschillende manier benaderen. Het komt er vooral op neer om juist te segmenteren.

Maar door te segmenteren op bijvoorbeeld accountmanager krijgt u ook inzicht in de kwaliteit van de individuele klantenportefeuille. Welke accountmanager heeft een sterk klantensegment en wie heeft een minder sterk segment? De mogelijkheden om te segmenteren en dieper in uw klantenbestand te duiken zijn eindeloos. Zeker als u er ook nog eens uw interne gegevens aan koppelt.

Wat opportuniteiten betreft is er een link tussen alle bedrijven die in uw portfolio opgenomen zijn en een MPA-module. Deze marktpenetratieanalyse analyseert uw bestaande portfolio en toont u op basis van dat DNA het restpotentieel in de markt. Zo weet u meteen waar u nieuwe klanten moet zoeken. Dankzij een handige exportfunctie kunt u bestanden overigens eenvoudig downloaden en verder bewerken.

Wilt u meer weten over Graydon Portfolio of een demo bekijken? Twijfel dan niet om ons meteen te contacteren.

Newsletter

Sign up for the newsletter and stay inspired thanks to our ...