Geplaatst op 29/04/2020 in Home / Downloads / Risk & Compliance

Market Outlook Paper: Customer Due Diligence

CDD: Bent u op de risico's voorbereid?
Market Outlook Paper: Customer Due Diligence

In tijden van crisis is het nóg belangrijker om te weten met wie u zaken doet. Maar daar hebben veel bedrijven nog altijd moeite mee. Compliance is als een evenwichtsoefening. Organisaties dienen afwegingen te maken tussen regelgeving en verwachtingen van de klant om te evolueren van niet-compliant naar compliant.

Welke informatie haalt u uit ons Market Outlook Paper?

  • Waarom moet u nu actie nemen om uw complianceprocessen op orde te krijgen?
  • Hoe zorgt u ervoor dat u zich aan de regelgeving houdt en tegelijk voldoet aan de verwachtingen van de klant?
  • Hoe neemt u weloverwogen risico's op basis van data?