Geplaatst op 29/06/2015 in Home / Downloads / Ondernemers

Evolutie van de faillissementen in België 2000-2014

Cijfers en studiemateriaal
Evolutie van de faillissementen in België 2000-2014

Ondernemerschap creëert welvaart, werkgelegenheid en groei. Ondernemerschap stimuleren is dus essentieel. Stimuleren betekent nieuwe initiatieven steunen, starters motiveren, bestaande ondernemingen alle kansen bieden zich verder te ontwikkelen, innoveren. Echter, stimuleren betekent ook bedrijven die het moeilijk hebben op een degelijke manier begeleiden. Veel ondernemers beginnen geen zaak uit angst te falen. De gevolgen van een faillissement zijn inderdaad niet te onderschatten. Persoonlijk bankroet, familiale problemen, sociale stigmata, armoede, …

Tweede kans

De ideeën omtrent begeleiding zijn in volle evolutie. Over insolventiepreventie en –begeleiding (denk aan de WCO) naar een actief preventief bedrijfsbeleid. Een beleid waar men op basis van knipperlichten bedrijven bij de eerste signalen opspoort en de bedrijfsleiders met zachte hand een betere weg toont.
Europees is de wetgeving inzake faillissementen en insolventiebegeleiding, naargelang de lidstaat,  nog zeer gediversifieerd, maar de aandacht richt zich steeds meer op:

  • het vermijden van bedrijven die naar het bankroet afglijden
  • gefailleerde ondernemers een tweede kans bieden

De succesrate van ondernemers die na een faillissement opnieuw beginnen ligt in ieder geval beduidend hoger. Vanaf de crisis vanaf 2008 steeg het aantal in faillissementen in België en Europa bijzonder sterk. Dit leidde in 2012 tot een document waarbij Europa een totaal nieuwe aanpak van de faillissements- en insolventieproblematiek bepleitte. Het document hield een sterk pleidooi voor een tweede kans na faillissement én wilde het naar een modernisering van de nationale insolventieprocedures in de verschillende lidstaten.

Toekomstgericht denken

Anno 2015 staat vast dat bedrijfsleiders aangemoedigd moeten worden om in een zeer vroegtijdig stadium bij te sturen. De (preventieve) regelingen rond faillissementen en insolventie moeten grondig worden herdacht. Ook in België.

Echter, om toekomstgericht te kunnen denken, moet ook het verleden geanalyseerd worden. Het cijfermateriaal, dat een periode met belangrijke evoluties in de faillissements- en insolventiewetgeving overbrugt, vindt u in deze studie.

  • Evolutie faillissementen op federaal niveau
  • Evolutie faillissementen op regionaal niveau
  • Evolutie faillissementen op provinciaal niveau
  • Evolutie faillissementen op arrondissementsniveau