Geplaatst op 01/08/2019 in Home / Downloads / Ondernemers

Verklaringen voor de stijging van het aantal faillissementen in 2019

Achtergrondstudie bij de hoge faillissementscijfers
Verklaringen voor de stijging van het aantal faillissementen in 2019

Nooit eerder gingen er tijdens het eerste semester zoveel bedrijven failliet (6.218 uitspraken, 16% meer dan vorig jaar) als in 2019. Onderzoek heeft uitgewezen dat de stijging van het aantal faillissementen niet meteen het gevolg is van een zwakke conjunctuur of een toename van het aantal bedrijven in ons land. Het zijn vooral recente wetswijzigingen die aan de basis liggen van de hoge cijfers.

Het is vooral de nieuwe wet voor vennootschappen en verenigingen, de insolventiewet (boek XX) én de wet op spookbedrijven die voor heel wat extra faillissementen zorgen. Enkele rechtbanken zijn zeer actief bezig om af te rekenen met bepaalde vormen van fraude. Ook binnen de wereld van de vrije beroepen is er een duidelijke evolutie merkbaar. Een analyse wijst op een verdubbeling van het aantal faillissementen in het bijzonder binnen de categorie van de juridische en van de economische beroepen. Advocaten en deurwaarders die failliet gaan zijn een nieuw fenomeen. Daarnaast is er een duidelijke toename van het aantal boekhouders, boekhouders-fiscalisten en bouwarchitecten die de boeken neerleggen.

Download de volledige achtergrondstudie

  • Met onder andere de cijfers en de verklaringen voor de stijging van het aantal faillissementen.
  • Waarnemingen met betrekking tot de invoegetreding van boek XX en de wet op de spookbedrijven.
  • Evolutie van het aantal faillissementen bij verenigingen en vrije beroepen.