Geplaatst op 01/07/2019 in Home / Downloads / Ondernemers

Studie faillissementen: juni 2019

Eerste half jaar breekt record aantal faillissementen dat zes jaar overeind bleef
Eerste half jaar breekt record aantal faillissementen dat zes jaar overeind bleef

Met 6.218 faillissementen tijdens de eerste zes maanden van dit jaar, sneuvelt een record dat sinds 2013 overeind bleef. Toen klokte het aantal faillissementen na het eerste half jaar af op 6.187. De stijging tegenover dezelfde periode vorig jaar bedraagt +15,83%. De duidelijke stijging van het aantal faillissementen is nog niet meteen toe te schrijven aan een zwakke conjunctuur. Twee wetten, die in voege traden in 2017 en 2018, zijn namelijk verantwoordelijk voor 47% van de toename.

De invoering van het boek XX op 1 mei 2018 zorgde ervoor dat een geheel nieuwe populatie ondernemingen failliet kan gaan. Sinds die datum vallen ook verenigingen zonder winstoogmerk en vrije beroepen zoals advocaten en dokters onder de insolventiewetgeving. Tijdens het eerste semester van dit jaar gingen bijvoorbeeld al 137 vzw’s failliet. Voor de wet van kracht was, gingen er nooit vzw’s in faling.

Op 12 juni 2017 trad ook de wet op de spookbedrijven in voege. Het was in eerste instantie de rechtbank van Luik die er aandacht aan besteedde en er een actief opsporingsbeleid op nahield. Geleidelijk aan verspreidde die aandacht zich ook over de andere Belgische rechtbanken, met een logische toename van het aantal faillissementen als gevolg.

Download de volledige studie faillissementen

  • met alle details, analyses en bevindingen voor de cijfers van de maand juni 2019
  • met een stand van zaken na zes maanden en een vergelijking met de voorbije jaren
  • inclusief de evolutie van het aantal faillissementen op geografisch en sectorieel vlak
  • met het aantal faillissementen per rechtsvorm en leeftijd
  • met een overzicht van de belangrijkste faillissementen en het aantal banen dat daarbij verloren ging

L’étude a été rédigée en néerlandais, mais la plupart des graphiques sont repris dans les deux langues nationales.