Geplaatst op 02/07/2018 in Home / Downloads / Ondernemers

Studie faillissementen: juni 2018

Vlaanderen en Wallonië herpakken zich, Brussel dramatisch

Wat aantal faillissementen betreft legden Vlaanderen en Wallonië na zes maanden het beste rapport neer in tien jaar tijd. Daar waar de eerste drie maanden nog een stijging te merken was, is tijdens het tweede semester een flinke kentering ingezet. Die kentering zet zich niet door in Brussel, dat dan weer de slechtste jaarhelft ooit kende. Toch resulteert dit in een algemene daling met 7,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In Brussel gaat het vooral om kleinere ondernemingen. Opvallend is dat een groot deel van die faillissementen volgens de scoremodellen als bedrijven ‘met verhoogde fraudegevoeligheid’ bestempeld worden. Brussel noteert ook een record aantal faillissementen in de horecasector. Het Vlaamse en Waalse Gewest compenseren dit echter, zodat de sector niet langer bovenaan prijkt met de meeste uitspraken.

Download de volledige studie faillissementen:

  • met gedetailleerde cijfers, analyses en bevindingen
  • met de geografische en sectoriële evolutie van het aantal faillissementen
  • met het aantal faillissementen per rechtsvorm en volgens leeftijd
  • met een overzicht van de belangrijkste faillissementen en het aantal banen dat daarbij verloren ging

L’étude a été rédigée en néerlandais, mais la plupart des graphiques sont repris dans les deux langues nationales.