Geplaatst op 02/09/2019 in Home / Downloads / Ondernemers

Studie faillissementen: juli-augustus 2019

Zomermaanden zorgen voor hete faillissementscijfers
Studie faillissementen: juli-augustus 2019

Tijdens de voorbije zomer gingen 1.367 bedrijven failliet. Vergeleken met de zomermaanden van 2018 is dat een stijging met liefst 10,4%. Het is overigens het zwaarste zomercijfer sinds 2013. Dit brengt het aantal faillissementen na acht maanden op 7.597 eenheden of bijna 1.000 gevallen meer tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De stijging is merkbaar in alle sectoren en alle gewesten. Al blijft de stijging binnen het Brusselse gewest duidelijk binnen de perken in vergelijking met het Vlaamse en het Waalse gewest. In vorige publicaties kon u al lezen dat de hoge cijfers niet meteen te wijten zijn aan een zwakke conjunctuur.

Lees hiervoor ook:

Verklaringen voor de stijging van het aantal faillissementen in 2019

In deze studie over de faillissementen vindt u:

  • alle details, analyses en bevindingen aangaande faillissementen tijdens de maanden juli en augustus 2019
  • een stand van zaken na acht maanden en een vergelijking met de voorbije jaren
  • een evolutie van het aantal faillissementen op geografisch vlak en volgens sector
  • een verdeling van het aantal faillissementen per rechtsvorm en leeftijd
  • een overzicht van de belangrijkste faillissementen en het aantal banen dat daarbij verloren ging