Geplaatst op 07/01/2019 in Home / Downloads / Ondernemers

Studie faillissementen 2018

Aantal faillissementen daalt licht in 2018
Alles wat u moet weten over de faillissementen van 2018

In 2018 telden we in België net iets minder faillissementen dan in 2017. Ondanks de daling met slechts 1% is het aantal jobs dat daarbij verloren ging aanzienlijk beperkter dan het jaar voordien (-11,5%). Opmerkelijk, want we moeten al teruggaan naar 2007, een jaar voor de crisis, om op dat vlak beter te scoren.

Is er in totaliteit een lichte daling van het aantal faillissementen, dan geldt dat niet voor het Brusselse gewest, dat een stijging kent met 14,8 procent. Op jaarbasis het hoogste aantal ooit voor de regio en voor het tweede jaar op rij een triest record. Vlaanderen en Wallonië kennen wel een daling met respectievelijk -6 procent en 6,3 procent.

De horecasector neemt opnieuw het grootste aandeel aan faillissementen voor haar rekening, al zijn het er wel 7 procent minder dan in 2017. Op de tweede plaats volgt de bouwsector, die overigens een stijging kende met 2,4 procent.

Opvallend is dat steeds meer bedrijven failliet gaan op latere leeftijd, vooral in het Vlaamse gewest. Bijna één op vijf failliet verklaarde Vlaamse ondernemingen is minstens 25 jaar oud op het moment van de faillissementsuitspraak.

Download de volledige studie met:

  • gedetailleerde analyses en conclusies bij de cijfers van 2018
  • de gegevens van december, alsook een overzicht van de cijfers voor het afgelopen jaar
  • de evolutie van het aantal faillissementen op geografisch vlak
  • de tendensen per sector
  • de falingsgraad per rechtsvorm
  • een overzicht van het aantal faillissementen per rechtsvorm en volgens leeftijd van de onderneming
  • het aantal banen dat verloren ging (geografisch en per sector)