Geplaatst op 09/04/2018 in Home / Downloads / Ondernemers

Startersatlas 2018

Aantal startende ondernemers stijgt met 5,91%
Startersatlas 2018: aantal startende ondernemers stijgt met 5,91%

In 2017 gingen er in België 95.081 nieuwe ondernemingen van start. Procentueel betekent dit een toename met 5,91% en een nieuw record wat aantal starters betreft. Het vorige record werd in 2016 opgetekend toen we 89.777 startende ondernemers telden, maar daar gaan we nu dus vlot over.

Het groeiende aantal starters is in ieder geval positief nieuws, want het geeft aan dat ondernemers vertrouwen hebben in de toekomst. Het is een graadmeter voor optimisme en op dat vlak gaat het dus de goede kant uit. Op termijn zal dit ook de Belgische economie ten goede komen. U vindt alle mogelijke cijfers, grafieken en vergelijkingen terug in de nieuwe Startersatlas, die Graydon opmaakte in samenwerking met zelfstandigenorganisaties Unizo en UCM.

Download de Startersatlas 2018

Met daarin onder andere …

  • Een geografische uitsplitsing van het aantal startende ondernemers
  • Een overzicht van de populairste rechtsvormen en de populairste startersactiviteiten
  • De verhouding vrouw-man
  • De aanwerving van personeel
  • De overlevingsgraad na 5 jaar
  • De financiële gezondheid van starters na 5 jaar
  • De nettogroei (federaal, regionaal en per sector)