Geplaatst op 08/05/2018 in Home / Downloads / Ondernemers

Non-profit: een uitbreiding van het ondernemerslandschap

Wat is de precieze bijdrage van vzw’s en stichtingen aan de Belgische economie?
Non-profit: een uitbreiding van het ondernemerslandschap

Hoeveel non-profitorganisaties zijn er nu precies? Hoeveel ondernemingen en dus ook non-profits worden er elk jaar opgericht? Hierop vindt u geen duidelijk antwoord. U baseren op de Kruispuntbank Ondernemingen en het aantal entiteiten tellen is geen oplossing. Los van een pak anomalieën maakt de KBO geen onderscheid tussen die organisaties die een sluimerend bestaan leiden en diegenen die effectief activiteit ontplooien. Deze uitgebreide studie over de wereld van de non-profit komt alvast tot enkele ontluisterende vaststellingen.

Deze studie over de Belgische non-profit geeft een dieper inzicht in het vzw- en stichtingenlandschap. Ze inventariseert de KBO-entiteiten en legt de link tussen ondernemingsnummer en non-profitorganisatie. De studie geeft een antwoord op de vraag welke vzw’s en stichtingen werkelijk (economisch) actief zijn, in welke mate ze instaan voor werkgelegenheid en economische groei. Verschillende criteria worden hierbij getest. We documenteren, cross-checken met andere elementen en staven dit met harde cijfers.

Download de studie met onder andere:

  • Cartografie van de populatie binnen de non-profit sector
  • De non-profit als verschaffer van werkgelegenheid
  • De economische gezondheid van de non-profit
  • Hoe komt de non-profit haar betaalafspraken na?
  • De non-profit financieel benaderd