Geplaatst op 02/01/2019 in Home / Downloads / Ondernemers

Het KMO-rapport (editie januari 2019)

Een beeld van de financieel-economische evolutie van de Belgische KMO's
Het KMO-rapport (editie januari 2019)

Het KMO-rapport is aan zijn 10e editie toe. Initiatiefnemers Graydon, Unizo en UCM schetsen er elk jaar een gedetailleerd beeld mee van de financieel-economische evolutie en de huidige situatie van de Belgische KMO’s met maximaal 49 werknemers.

Dit rapport focust op de periode van 2008 tot en met 2017 en baseert zich op jaarrekeninggegevens voor de cijfermatige inzichten. Deze studie is een houvast voor elke ondernemer die zich wil benchmarken met andere KMO’s binnen een specifieke sector of binnen de totale populatie in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. Daarnaast is het rapport een informatiebron voor iedereen de financieel-economische gezondheid van de Belgische KMO’s van naderbij wil bekijken en opvolgen.

Inhoud van het KMO-rapport

Deel 1: Een overzicht van het aantal KMO’s in België en de gewesten (het absolute aantal, alsook volgens leeftijdscategorie, juridische vorm, sector en tewerkstellingsklasse) en een  onderscheid tussen vennootschappen en eenmanszaken.

Deel 2: Een aantal financieel-economische parameters van KMO’s in één allesomvattende indicator, de FiTo®-score. De score wordt berekend op basis van acht ratio’s en geeft een duidelijk beeld van de financiële toestand van ondernemingen.

Deel 3: Vijf extra financieel-economische parameters, zoals het aantal dagen leverancierskrediet, het aantal dagen klantenkrediet, de investeringen in materiële vaste activa, het bedrijfsresultaat, het aandeel verlieslatende bedrijven en het eigen vermogen.

Deel 4: Een analyse van de multiscore om de financieel-economische gezondheid van vennootschappen én eenmanszaken in beeld te brengen.