Geplaatst op 02/02/2018 in Home / Downloads / Ondernemers

Het KMO-rapport (editie januari 2018)

Een financieel-economische beeld van de Belgische KMO's
Het KMO-rapport (editie januari 2018)

In 2008 werd voor het eerst het KMO-Rapport Vlaanderen gepubliceerd. De initiatiefnemers UNIZO en Graydon Belgium wilden in deze publicatie een allesomvattend beeld schetsen van de financiële gezondheid van kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen. Sinds 2013 is het KMO-Rapport Vlaanderen omgevormd tot het KMO-Rapport België en is ook UCM één van de projectpartners.

De hoofddoelstelling van deze negende editie blijft dezelfde als bij de start, met name het in kaart brengen van de financieel-economische gezondheid van KMO’s (ondernemingen met maximaal 50 werknemers) en de evolutie hiervan door de jaren heen. 

Inhoud van het KMO-rapport

  • Deel 1: Een overzicht van het aantal KMO’s in België (volgens regio, leeftijdscategorie, juridische vorm, sector en tewerkstellingsklasse). 
  • Deel 2: Een aantal financieel-economische parameters samengevat in één allesomvattende indicator, de FiTo®-score. De score wordt berekend op basis van acht uitgewerkte ratio’s die samen een duidelijk beeld geven over de financiële toestand van ondernemingen.
  • Deel 3: In een derde deel nemen we nog vijf andere financieel-economische parameters onder de loep, die – naast de eerder bekeken financiële ratio’s – bijdragen tot een accurater beeld van de financieel-economische gezondheid van kleine en middelgrote vennootschappen.
  • Deel 4: Analyse van de multiscore, een kwalitatieve analyse om de financieel-economische gezondheid van zowel vennootschappen als eenmanszaken in beeld te brengen.