Geplaatst op 24/01/2017 in Home / Downloads / Ondernemers

Het KMO-rapport (editie januari 2017)

De financieel-economische gezondheid van de Belgische KMO's in beeld.

Het KMO-rapport - een initiatief van UNIZO, Graydon en UCM - is inmiddels aan zijn achtste editie toe. Naar goede gewoonte schetst het een beeld van de financieel-economische gezondheid van de Belgische eenmanszaken en KMO’s tot 50 werknemers. Dit verslag focust zich op de periode van 2006 tot en met 2015.

Het KMO-rapport telt 135 pagina’s aan cijfermateriaal en analyses. Het is voor ondernemers een unieke gelegenheid om zich op basis van concrete cijfers  te positioneren ten opzichte van andere KMO’s binnen een specifieke sector of in een bepaalde regio. Daarnaast is het rapport ook een bron van informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de financieel-economische gezondheidstoestand van de KMO’s in Vlaanderen, Brussel of Wallonië.

Inhoud van het KMO-rapport

  • Evolutie van het aantal KMO’s in België (volgens leeftijdscategorie, juridische vorm, sector en tewerkstellingsklasse).
  • Financiële ratio’s van de Belgische ondernemingen (productiviteit, nettorendabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, graad van financiële onafhankelijkheid, …).
  • Andere financieel-economische gegevens (dagen klantenkrediet, dagen leverancierskrediet, investeringen, bedrijfsresultaat, eigen vermogen)
  • Evolutie, trends en conclusies.
  • Een uitgebreide lijst met tabellen en grafieken.