Geplaatst op 26/01/2016 in Home / Downloads / Ondernemers

Het KMO-rapport 2016

Een beeld van de financieel-economische gezondheid van de Vlaamse, Brusselse en Waalse KMO's.
Het KMO-rapport 2016, een beeld van de financieel-economische gezondheid van de Belgische KMO's.

Het KMO-rapport - een initiatief van UNIZO, Graydon en UCM - schetst naar jaarlijkse gewoonte een allesomvattend beeld van de Belgische KMO’s. Dit rapport, dat inmiddels aan een zevende editie toe is, focust zich op de periode van 2005 tot en met 2014 en is gebaseerd op alle data die uit de jaarrekeningen komen. De cijfers werden afgesloten op 30 oktober 2015. Op dat ogenblik waren 94,5% van de jaarrekeningen voor 2014 beschikbaar.

Het KMO-rapport laat ondernemers toe om zich op basis een uitgebreid pakket cijfermateriaal te positioneren ten opzichte van andere KMO’s binnen een specifieke sector of regio. Daarnaast zijn de cijfers in het rapport ook een bron van informatie voor iedereen die de financieel-economische gezondheidstoestand van de Belgische KMO’s van naderbij wil bekijken en opvolgen.

Inhoud van het rapport

  • De KMO in cijfers (volgens regio, leeftijdscategorie, juridische vorm, sector en tewerkstellingsklasse).
  • Financiële ratio’s van de Belgische ondernemingen (productiviteit, nettorendabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, financiële onafhankelijkheid, …).
  • Andere financieel-economische gegevens (dagen klantenkrediet, dagen leverancierskrediet, investeringen, bedrijfsresultaat, eigen vermogen)
  • Evolutie en trends.
  • Een uitgebreide lijst met tabellen en grafieken.