Geplaatst op 24/04/2015 in Home / Downloads / Ondernemers

Gezondheidsbarometer Belgische ondernemingen - situatie op 31/12/2014

Meer dan 1 op 3 actieve bedrijven vertoont minstens één alarmsignaal.
Gezondheidsbarometer Belgische ondernemingen - situatie op 31/12/2014

De Gezondheidsbarometer wordt jaarlijks ontwikkeld in nauw overleg met de U.R.H.B. (Unie van Rechters in Handelszaken van België). De studie gaat dieper in op een aantal alarmsignalen (en hun waarde) die bedrijven vertonen en die wijzen op beginnende moeilijkheden.

Dit rapport concentreert zich op de 13 meest gebruikte en/of relevante knipperlichten. Er wordt onder andere gekeken in welke mate de bedrijvenpopulatie in goede of minder goede gezondheid verkeert. En dit zowel per juridisch arrondissement, als per provincie en per regio. Uit de studie blijkt alvast dat in 2014 meer dan 1 op 3 actieve bedrijven minimaal één alarmsignaal telde.

Verder in de gezondheidsbarometer:

  • algemene waarnemingen inzake alarmsignalen bij gefailleerden in 2014
  • de alarmwaarde van de verschillende knipperlichten
  • analyse van de 13 belangrijkste signalen en een algemeen besluit