Geplaatst op 03/09/2018 in Home / Downloads / Ondernemers

Gezondheidsbarometer Belgische ondernemingen - situatie 31/12/2017

Stijging aantal faillissementen, daling aantal zwaar zieke bedrijven
Gezondheidsbarometer Belgische ondernemingen - situatie 31/12/2017

In de Gezondheidsbarometer vond u de voorbije jaren een getrouw overzicht van de alarmwaarde van een aantal knipperlichten, die de financiële gezondheid van een bedrijf ondermijnen. De volledige publicatie In Foro kwam telkens tot stand dankzij een intense samenwerking tussen de Unie der Rechters in Handelszaken van België (URHB) en Graydon Belgium.

Het verband tussen de knipperlichten en een faillissement is overduidelijk. Ook nu vindt u dus weer een belangrijk hoofdstuk dat uitgebreid ingaat op de alarmwaarde van de voornaamste signalen. Er is dit jaar overigens geopteerd om een aantal klassieke knipperlichten te vervangen door andere die veel pertinenter blijken. Het betaalgedrag bijvoorbeeld. Hoewel het geen officiële bron is, blijkt het waargenomen betaalgedrag van een onderneming een duidelijke indicator.

De conclusies blijven in ieder geval gelijklopend. Wie de klassieke financiële criteria hanteert om faillissementen te vermijden of om bedrijven in moeilijkheden te definiëren, werkt niet efficiënt. Er zijn tal van andere niet-financiële knipperlichten die jaar na jaar hun waarde bewijzen.

Verder in deze editie gaan we dieper in op de uitbreiding van de procedure voor gerechtelijke ontbinding van vennootschappen. En we blikken tot slot terug op een enquête die we in december uitvoerden en die polste naar de ervaringen van gefailleerden, actieve bedrijfsleiders, curatoren, rechters in handelszaken en rechters-commissarissen bij faillissementen.

Download de volledige In Foro:

  • Deel 1 – Gezondheidsbarometer van de Belgische ondernemingen
  • Deel 2 – Gerechtelijke ontbindingen
  • Deel 3 – Enquête bij gefailleerden, schuldeisers, gerechtsmandatarissen en curatoren