Geplaatst op 06/03/2018 in Home / Downloads / Ondernemers

De WCO: een momentopname voor de lancering van boek XX

Analyses tonen aan dat de WCO geen onverdeeld succes is
De WCO: een momentopname voor de lancering van boek XX

Deze studie evalueert de Wet Continuïteit Ondernemingen die op 1 april 2017 acht jaar in voege was. In 2013 onderging ze een grondige wijziging, maar toch lijkt de WCO haar doel te missen.

De wetswijziging van 2013 veroorzaakte onmiddellijk een daling van het aantal toegekende WCO-procedures. Toen in 2015 ook een rolrecht werd ingevoerd van 1.000 euro, zette die daling zich verder door. Toch veranderde er niks aan de typologie van ondernemingen die zich op de wet beroepen. Het blijkt dat de WCO-procedures vooral worden toegepast door bedrijven in al te zware moeilijkheden. De gezondheidssituatie rechttrekken blijkt meer dan ooit een weinig evidente, vaak onmogelijke klus. De financiële signatuur is bedroevender dan ooit, een evolutie die tegengesteld is aan de bedoeling van de ontwerpers van de wetswijziging.

Download de volledige studie:

 • De WCO-wetswijziging van 1 augustus 2013
 • Statistische benadering van de WCO en de wetswijziging 2013
 • Handelsonderzoek en initiële aanvraag tot opschorting
 • Evolutie van de toegekende opschortingen
 • Geografische tendens
 • Sectorale tendens
 • Evolutie Rechtsvormen
 • Evolutie grootte van ondernemingen op basis van de personeelsvolumes
 • Evolutie van de grootte van de ondernemingen op basis van omzet
 • Evolutie van het initiële doel van opschorting
 • Evolutie met betrekking tot de looptijd van de initiële opschorting
 • Evolutie met betrekking tot de looptijd van de opschorting inclusief verlengingen
 • Evolutie van de financiële situatie bij toekenning van opschorting
 • Conclusies en bedenkingen vertrekkend van de statistische analyse