Geplaatst op 23/08/2019 in Home / Downloads / Ondernemers

[STUDIE] Ondernemingslandschap bij de inwerkingtreding Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Een foto op datum van 30 april 2019
[STUDIE] Ondernemingslandschap bij de inwerkingtreding Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In deze studie maken we een staat op van de situatie van het ondernemingslandschap bij de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. We nemen en beschrijven de ‘foto’ van het Belgische ondernemingslandschap op datum van 30 april 2019. Zo kunnen we nadien elke evolutie ter zake rapporteren en de effecten die de nieuwe wetgeving tot stand brengt, meten en beschrijven.

Grosso modo mogen we stellen dat er 1.269.220 entiteiten bestaan die we in een vroegere benadering ‘bedrijven’ genoemd zouden hebben. Die vallen nu onder de recente wetgeving sowieso onder de definitie van de onderneming. Daaraan worden de verenigingen toegevoegd, wat ons een totaal geeft van 1.502.162 in de KBO opgenomen ondernemingen zoals reeds gedefinieerd in boek XX.

De studie verscheen in het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue pratique des sociétés (TRV-RPS). Een tweetalig juridisch vaktijdschrift dat specifiek informeert over rechtsleer en rechtspraak in het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, en waarin daarnaast ook het boekhoud-, financieel en fiscaal recht ruimschoots aan bod komen.

Download de volledige studie:

  • Met een beschrijving van het ondernemingslandschap in België
  • KBO: totale volumes, volumes BTWplichtigen en evolutie
  • Overzicht aantal verenigingen, ondernemingen en éénmanszaken en verdere onderverdelingen

Voor de publicatie in dit tijdschrift kozen we in samenspraak met het redactieteam voor een benadering waarbij het Nederlands en het Frans worden gealterneerd.