Geplaatst op 02/10/2015 in Home / Downloads / Kredietinformatie

Relevante data in creditmanagement

Naar een optimaal gebruik van interne en externe databronnen.
Relevante data in creditmanagement

Naast interne gegevens heeft de creditmanager vandaag ook heel wat externe bronnen ter beschikking. Vaak zijn ze ook nog eens vrij te consulteren. Het laat de creditmanager toe om zijn subjectieve interne gegevens aan te vullen om een objectief beeld te krijgen van de klant. Want laat duidelijk zijn: interne gegevens zijn waardevol, maar ze belichten slechts één kant van het verhaal en hollen de feiten achterna.

U ziet alleen hoe uw klant zich tegenover uw onderneming gedraagt. Dat kan positief zijn (als u bijvoorbeeld een belangrijke leverancier bent), maar het neemt eventuele risico’s niet weg.

Officiële externe databronnen

Gelukkig zijn er ook heel wat officiële externe bronnen waar u op kunt vertrouwen, al hebben ook zij hun beperkingen. Er zal overigens geen enkele creditmanager zijn die in staat is om (dagelijks) al die bronnen op eigen houtje te verwerken. Het kost immers te veel tijd en meestal zijn bedrijven daar ook niet voor uitgerust.

Interne en externe gegevens combineren, biedt u het beste van twee werelden. Schakel een gespecialiseerd extern bureau in om alle data te interpreteren en een oordeel te vormen over het risico, de waarde en het groeipotentieel van uw gesprekspartners.

In dit e-paper leest u meer over:

  • Interne gegevens: DSO, CEI en vervaldagenbalans met hun beperkingen
  • 9 interessante en objectieve externe databronnen
  • De ideale “datamix”