Geplaatst op 13/02/2015 in Home / Downloads / Kredietinformatie

Stand van zaken onder exporterende bedrijven

Lees meer over de ontwikkelingen, doelstellingen en conclusies.
Stand van zaken onder exporterende bedrijven

België is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende bedrijven staat het op een twaalfde plaats. Uit ons uitgebreide brancheonderzoek, uitgevoerd in België en Nederland, blijkt onder andere dat 70% van de exporterende bedrijven een omzetstijging tussen de 1 en de 20% verwacht.

Positief over de toekomst

Ondanks enkele alarmerende signalen (bv. betaalgedrag buitenlandse klanten) zien ze de toekomst dus rooskleurig tegemoet. Een actief creditmanagement is in de sector van de export daarom van het grootste belang. Wie tijdig de problemen inschat waarmee grote klanten geconfronteerd worden, kan ook snel anticiperen. Daardoor kunt u vermijden dat uw bedrijf meegesleurd wordt in de mogelijke val van de klant. Uit ons onderzoek blijkt dat slechts 42% van de ondervraagden effectieve maatregelen neemt zoals een scherper aanmaningstraject of de bewaking van de kredietrisico’s bij bestaande klanten. Heel wat exporteurs lopen hierdoor op dun ijs.

Verder in dit brancheonderzoek over de export in België en Nederland:

  • Ontwikkelingen op de internationale markt (groeikansen, concurrentie, betaalmoraal, …)
  • Organisatieontwikkelingen (uitdagingen, verwachtingen, gemiddelde betaaltermijn, …)
  • Persoonlijke doelstellingen