Geplaatst op 17/03/2016 in Home / Downloads / Ondernemers

De transportsector doorgelicht

Trends, cijfers en de impact van de kilometerheffing
De transportsector doorgelicht: trends, cijfers en de impact van de kilometerheffing

In samenwerking met de beroepsvereniging Transport en Logistiek Vlaanderen voerde Graydon een uitgebreid onderzoek naar de impact van de kilometerheffing en andere trends binnen de transportsector. Liefst 225 transportondernemingen vulden de enquête in, wat ruim voldoende is om een representatief beeld te schetsen van de sector.

In het eerste deel van dit transportonderzoek vindt u een economische doorlichting van de sector. Op basis van objectieve gegevens worden belangrijke evoluties en trends binnen de branche tegen het licht gehouden. Via gesoficticeerde scoremodellen en analyses krijgt u ook inzicht in de gezondheid en de groei van de Belgische transportsector.

Het tweede deel van dit transportonderzoek is een kwalitatieve bevraging van 225 Vlaamse transportbedrijven. Zij kregen een vragenlijst voorgelegd waarin gepeild werd naar de impact van de kilometerheffing op hun onderneming en naar andere aspecten die hun dagelijkse bedrijfsvoering beïnvloeden.

Download het volledige onderzoek

  • Lees onder andere welke maatregelen transporteurs nemen naar aanleiding van de kilometerheffing.
  • Kom alles te weten over het betaalgedrag, het aantal faillissementen / oprichtingen, de gezondheidsscore en de groei in de transportsector.
  • Maak kennis met de 5 tips voor transporteurs en de 5 aanbevelingen voor de overheid.