Bedrijfsprofiel

Een foutloze database, die altijd up-to-date is met het bedrijfsprofiel

Een connectie met de Graydon database volstaat om alle correcte bedrijfsgegevens op te halen en meteen te integreren in uw vertrouwde systemen. U herleidt op die manier de kans op fouten of dubbele records tot nul.

Volledig en altijd up-to-date

Uw CRM-systeem wordt voortdurend gevoed en geactualiseerd met de activiteitscode, de grootte van het bedrijf (het aantal werknemers), de rechtsvorm, de juiste NAW-gegevens, enz. Voor sales en marketing een onschatbare bron van betrouwbare informatie om klanten en prospecten in verschillende segmenten te verdelen. Correcte data zorgt ook voor een goede samenwerking met de financiële diensten binnen de onderneming.

Weet met wie u zakendoet

Controleer meteen of uw zakenrelatie actief of passief is. Kortom, zorg ervoor dat u perfect weet met wie u zoeken doet in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Scores

Beproefde en unieke scores om risico’s en kansen te detecteren

Optimaliseer uw financiële administratie met het kredietadvies, de betaalscore en de multiscore om snelle en gefundeerde kredietbeslissingen te nemen.

Risico’s en kansen detecteren

Voeg automatisch de verschillende Graydon-scores toe aan uw systemen. Het laat u toe om klanten te verdelen volgens risico’s en kansen en vervolgens voor elk type een verschillende benadering uit te werken.

Betaalgedrag

U krijgt meteen een beeld van het betaalgedrag van uw zakenrelatie naar zijn leveranciers toe. Komt dit overeen met hoe uw klant u betaalt? Uit dit beeld kunt u afleiden of u een belangrijke leverancier bent of niet.

Beslismodel

Een uniform acceptatieproces voor alle klanten met het beslismodel

Vertaal uw acceptatiebeleid op basis van een aantal vastgelegde parameters naar een uniform proces. U stelt de parameters in volgens uw risk appetite en geeft gebruikers geen ruimte om gekleurde of foutieve beslissingen te nemen.

Snel klanten accepteren of weigeren

Eens uw procedure staat, dient u er in principe niet meer naar om te kijken. Het enige wat u hoeft te doen, is het na verloop van tijd evalueren en – afhankelijk van het aantal klanten dat u accepteert / weigert – bijsturen als het nodig is.

Minimaliseer risico op late betaling of wanbetaling

Vult u de gegevens van uw klant in, dan weet de gebruiker meteen welke betalingswijze gepast is. U vermijdt op die manier late betalingen of wanbetalingen.