Artikel
Geschreven door Marleen Miechielsen
Posted on 17/03/2015

Wat is het beste: een commerciële of een financiële korting?

25407 keer gelezen

Als leverancier hebt u twee mogelijkheden om een ‘speciale prijs’ te geven aan uw klanten: een commerciële of een financiële korting. Bij een commerciële korting wordt gewoon minder gefactureerd. Bij een financiële korting wordt het bedrag volledig gefactureerd, maar niet volledig betaald. Maar wat is nu voor uw bedrijf het beste?

Omdat u een goede afweging zou kunnen maken tussen een commerciële korting of een financiële korting, zetten we beide opties voor u even naast elkaar. 

Commerciële korting

Commerciële korting wordt berekend op het brutobedrag (prijs x hoeveelheid) en geboekt in het bedrijfsresultaat. Wanneer u commerciële korting verleent, is dit onmiddellijk zichtbaar in de gefactureerde omzet.

100 producten à 100 EUR met 2% korting leveren u een factuur van 9. 800 EUR op. Uw omzet is dan 200 EUR lager dan  oorspronkelijk voorzien. Dit levert ook een kleinere winst op. Uw resultaat wordt er negatief door beïnvloed.

Positief is dan weer dat uw klant sneller zal kopen want de prijs is gedaald. Hierbij nog een fictief voorbeeld dat alles verduidelijkt:

 • Aankoop van goederen (btw-tarief 21 %) voor 25.000 EUR.
 • Ontvangen commerciële korting : 10 % of 2.500 EUR.
 • Maatstaf van heffing voor de btw = 25.000 EUR – 2.500 EUR = 22.500 EUR.
 • Btw 21 % op 22.500 EUR = 4.725 EUR.
 • Totaal van de factuur = 22.500 EUR + 4.725 EUR = 27.225  EUR.

Financiële korting

Financiële korting  wordt gegeven in ruil voor een snellere betaling. U factureert 100 x 100 EUR = 10.000 EUR, maar met 2% korting moet de klant slechts 9.800 EUR betalen.

Uw omzet blijft hoog, maar uiteraard neemt uw winst af.

Korting voor contante betaling heeft een positieve invloed op uw DSO. Het ontvangen geld kunt u sneller opnieuw in roulatie brengen, onder meer om voorraden aan te kopen en/of de firma te doen groeien.

In tijden waarin het krediet zeer goedkoop is, moet u echter goed nadenken over de hoogte van de korting. Een vergelijking met de verkregen interestvoet voor kortetermijnkredieten is nodig. Wanneer de kost verbonden aan het toestaan van krediet hoger is dan de prijs die we zelf betalen voor ‘het lenen van geld’, dan hebben we een nettoverliessituatie. De maximale  financiële korting die momenteel gegeven kan worden is 0,5 tot 1 %.

Korting voor contante betaling is een financiële kost. Het is daardoor volledig aftrekbaar. Dit is een pro argument, want het bedrijfsresultaat lijdt minder onder een financiële korting dan onder een commerciële korting.

Het BTW wetboek (artikel 28) meldt ook dat de korting voor contante betaling niet tot de maatstaf van heffing behoort. Veel klanten beseffen dit niet een trekken de korting af inclusief btw.

Hierbij nog een fictief voorbeeld dat alles verduidelijkt:

 • Verkoop  van goederen (btw-tarief 21 %) voor 25.000 EUR.
 • Verleende korting bij contante betaling: 2 % of 500 EUR.
 • Maatstaf van heffing voor de btw = 25.000 EUR - 500 EUR = 24.500 EUR.
 • Btw 21 % op 24500 EUR = 5.145 EUR.
 • Totaal van de factuur = 25.000 EUR + 5.145  EUR = 30.145  EUR.
 • Te betalen bij contante betaling : 30.145 EUR – 500 EUR = 29.645  EUR.

Tot slot nog dit: een klant die korting voor contante betaling wenst, is een klant die over liquiditeiten beschikt. Een klant die dit niet doet, ondanks dat het aangeboden wordt, geeft aan de leverancier een belangrijk signaal over zijn betalingscapaciteiten.   

Meer weten over klantacceptatie?

Een kredietrapport geeft u een uitgebreid en genuanceerd beeld van een onderneming. Met alle beschikbare informatie in één dossier (inclusief financiële analyses, bedrijfsleiders, kapitaalstructuur, betalingsgedrag en veel meer) krijgt u een compleet beeld van de risico's en het groeipotentieel van uw zakenrelatie.

Naast het kredietrapport maken ook bedrijfsgegevens, het kredietadvies en betalingservaringen deel uit van de oplossingen voor klantacceptatie.

Alles over het kredietrapport