Artikel
Geschreven door Eric De Clercq
Posted on 17/04/2018

Wat is de toegevoegde waarde van business intelligence (BI) ?

1003 keer gelezen

Er was een tijd dat analytische software vooral gericht was op de topmanager. De volledige bandbreedte van bedrijfsgerelateerde informatie behoorde tot het monopolie van een elitekorps. Goeroes die geacht werden over het natuurlijke talent te beschikken om de juiste beslissingen te nemen. Ze wisten wanneer en waarom hun onderneming de stap kon zetten naar sterkere prestaties. Vandaag gebruiken steeds meer mensen in het bedrijf gegevens uit het BI-systeem. Financiële analisten en marketeers gaan nu zelf met de cijfers aan het werk. Vroeger gebruikte men daarvoor twee verschillende soorten software. Vandaag voorzien de meeste BI-pakketten zowel rapportage als ad hoc-analyses.

Download ook:

Het handboek voor data-driven marketing

BI-inzicht met één muisklik

Internet biedt ons vandaag alle tools en hulpprogramma’s die bedrijven in staat stellen essentiële data te genereren, te combineren, te sorteren en zelfs te presenteren. Het eindproduct is indien gewenst een glasheldere visualisering die meteen zorgt  voor inzicht en begrip.

Bedrijven zijn nu eenmaal aanbeland in het tijdperk van ‘big data’. Deze nieuwe gegevensbronnen laten toe om organisaties te ontrafelen en de gepaste reactie klaar te stomen op een soms complex verhaal. De toepasbaarheid van big data analytics is vrij algemeen en ondernemingen dienen niet eens over een gigantisch IT-budget te beschikken.

Analytics en big data

Zonder twijfel zijn analytics en big data twee van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen jaren. Het gebruik van big data en analytics om strategische keuzes te maken, ervaren de meeste bedrijven nog steeds als lastig. Wat betekenen deze termen voor een specifiek bedrijf? Welke impact genereert de toepassing? Kan men zijn ERP-systeem inzetten, of moet er (enorm) geïnvesteerd worden in nieuwe infrastructuur?

Business intelligence stelt vooral de vraag naar het ‘wat’. Wat is er verkocht per verkoper, per regio, per product, enz.? Wanneer deze cijfers ondermaats blijven, wordt er bijgestuurd om dit recht te trekken. Analytics zoeken eerder naar oorzaken, naar het ‘waarom’. Hoe komt het dat de verkoop van een product in een bepaalde maand daalt? Is er een causaal verband tussen de omzet in een regio en de aanwezigheid van andere winkels in de buurt?

Op systeemniveau wordt dit verschil als volgt vertaald: BI zoekt binnen de systemen waaraan het gekoppeld is. Analytics zullen zich meestal baseren op een datawarehouse.

BI, ook voor KMO’s

Grote bedrijven zijn inmiddels toe aan hun zoveelste generatie van BI-systemen. Doordat de markt wordt overspoeld door gebruiksvriendelijke, minder dure oplossingen, zetten ook KMO’s de stap naar business intelligence. In het beste geval krijgt de financiële afdeling  inzicht in de gegevens van verkoop, marketing, productie, distributie, HR, planning en wordt zo het zenuwcentrum van het bedrijf. Wat finance met die gegevens doet, is echter een andere opgave.

BI biedt alleszins een krachtig instrument dat belangrijke informatie verschaft om bedrijven te ondersteunen bij hun besluitvorming en de financiën af te stemmen op de strategische doelstellingen. De implementatie van BI zorgt voor hot items als kostenbesparing, verkoop stimuleren, omzet en winstgevendheid opvoeren en de vraag wanneer best opnieuw te investeren.

Verkoop stimuleren dankzij BI

Bedrijven beschouwen BI als een bron van hoogwaardig strategisch advies en inzicht. Ze helpt om individuele klanten, segmenten en markten met potentieel te onderscheiden en te lokaliseren.

Vooral marketing kan patronen identificeren en analyseren in de financiële gegevens van de klant, die een directe weerslag hebben op hun koopgedrag. Zodra zo’n patroon wordt vastgesteld, wordt het makkelijker zich te focussen op andere leden van die doelgroep, met dezelfde of gelijkaardige voorstellen. De uitrol van een marketingstrategie op basis van deze kennis zal bovendien de aankoopbeslissingen stimuleren. 

BI transformeert en verhoogt de zakelijke waarde

Dankzij BI-oplossingen is het ook voor financiële departementen makkelijker dan ooit om weer een stap vooruit te zetten. BI kan op drie vlakken alvast een meerwaarde bieden:

  • de prognose: de begroting wordt afgestemd op die sectoren waar de organisatie het meest baat bij heeft.
  • de analyse: door trends en patronen in de gegevens te identificeren, kunnen mogelijke scenario’s uitgetekend worden, afgestemd op de gedragingen van de klant; 
  • de visualisering: dashboards op maat en rapporten geven aan het management in een oogopslag de stand van zaken weer. BI duikt tegenwoordig dan ook vaak op als overzichtsscherm met de belangrijkste KPI’s.

Realtime en predictive analytics

Een datawarehouse haalt zijn gegevens meestal uit verschillende operationele databases, maar is er om redenen van performantie wel van gescheiden. Tegenwoordig is er een sterke vraag naar realtime analyses. Hierbij kan men rechtstreeks op de operationele gegevens werken, of opteren voor realtime updates van het datawarehouse. Bij realtime analytics voert men systeemoverschrijdende analyses uit, op basis van live informatie uit diverse systemen.

Bij predictive analytics probeert men de toekomst te voorspellen op basis van trends of verbanden die men ontdekt in de gegevens uit het verleden. Soms komen beide ook samen. Bij de controle van de kredietwaardigheid van een klant bijvoorbeeld. Hoe is zijn financiële situatie en zal de klant bijgevolg zijn factuur probleemloos  kunnen betalen?

BI, een garantie op vooruitgang

Een gemiddeld bedrijf zal altijd vooruitgang boeken als het nadenkt over effectief databeheer, rapportagetechnieken en nieuwe oplossingen voor het beheer van bedrijfsinformatie. Indien er een solide strategie opgesteld is en een stevige infrastructuur geïmplementeerd wordt, zal het veel eenvoudiger zijn om echte vooruitgang te boeken met specifieke big data-oplossingen. Zeker wanneer die nog meer toegankelijk en toepasbaar worden in de toekomst.

Datawarehouses, business intelligence tools, in memory databases, …  De discussies over big data worden onder andere door de terminologie al snel ingewikkeld. Het betreft alleszins een geweldig en extreem krachtig concept. U er even in verdiepen om het te integreren, werpt ongetwijfeld zijn vruchten af.