Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 13/08/2014

Waarom is uw kredietwaardigheid zo belangrijk?

102 keer gelezen

Bedrijven en investeerders gebruiken een credit rating als indicatie om de kredietwaardigheid van een bedrijf te controleren. Tot zover niets nieuws. Maar wat heeft de onderneming zelf aan die rating? Veel ondernemers doen er alvast niks mee.

Kredietwaardigheid onbekend bij kmo

Kmo’s leren de credit rating met mondjesmaat kennen. Uit cijfers van Panteia blijkt dat slechts een kwart van de kmo’s in Nederland op de hoogte is van credit ratings en het gebruik ervan. Het belang van een goede kredietwaardigheid wordt nochtans zwaar onderschat.

Wanneer u een lening wilt aanvragen, dan zal uw bank automatisch inzoemen op uw credit rating. Op sommige factoren hebt u geen invloed, zoals de sector waar u inzit. Andere factoren hebt u wel in de hand. Denk maar aan betalingsgedrag en financiële ratio’s zoals solvabiliteit en liquiditeit. Uit het onderzoek van Panteia kwam ook naar voren dat 77% van de ondernemers niet op de hoogte is van de credit rating die de bank hen geeft. Van die magere 23% die dat wel weet, komt bijna de helft niet overeen met de eigen inschatting van de kredietwaardigheid.

Eisen ratingbureau

Uw onderneming kan zich ook optrekken aan de eisen van het ratingbureau. Leveranciers worden wel eens gek van de kwaliteitseisen die grotere ondernemingen stellen aan de producten. Maar ze kunnen er ook hun voordeel mee doen. Door langzaam mee te groeien met de kwaliteitseisen van de klant kunnen leveranciers hun eigen bedrijf op een hoger niveau positioneren. Dat levert uiteindelijk een betere bedrijfsvoering op.

Met de kredietwaardigheid is dat net hetzelfde. Wie daar samen met een kredietbureau aan wil werken, zal na verloop van tijd merken dat een betere kredietwaardigheid niet alleen van pas komt bij de aanvraag van een financiering. Ook de interne bedrijfsvoering zal ermee verbeteren. Het zet een leerproces in gang. Ondernemers gaan kijken wat ze kunnen doen om hun kredietwaardigheid verder te verbeteren. Uiteindelijk resulteert het in een beter financieringsplan en dus betere bedrijfsresultaten. 

Kost het geld? Alles kost geld, maar het kost vooral inspanning en doorzettingsvermogen. Het komt er in de eerste plaats op aan om regels in te voeren binnen het bedrijf die de credit rating ten goede komen. 

Succesvol financiering aantrekken

De meeste bedrijven zijn dus niet of nauwelijks bezig met hun kredietwaardigheid. Kredietverleners zijn dat echter wel. Door u goed te laten inlichten over uw credit rating kunt u uw interne bedrijfsvoering verbeteren. Dat zal uiteindelijk leiden tot een betere onderbouwing van uw financieringsbehoefte. Met een goede credit rating verhoogt de kans om met succes nieuwe financiële middelen  aan te trekken. En dat is misschien nog wel belangrijker dan de lagere rente die erbij hoort. 

Lees ook

Tip

Via Graydon kunt u online de kredietwaardigheid van uw zaken partner te checken