Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 10/02/2015

Uw cashflow vanuit het oogpunt van de bank

251 keer gelezen

Cashflow is een van de belangrijkste en meest objectieve ratio’s in uw onderneming. De cashflow geeft u letterlijk inzicht in hoeveel geld u in kas hebt en hoeveel eruit gaat (of zal gaan). Inzicht in uw cashflow is de basis voor budgettering en geeft antwoord op vragen als: “Waar komt het geld vandaan en waar ging het naartoe?”. En “Hebt u voldoende geld in kas om uw rekeningen te betalen?” Het is dus niet verwonderlijk dat bankiers altijd geïnteresseerd zijn in de cashflow van uw organisatie. Maar let op: bankiers kijken anders naar uw cashflow dan uzelf.

Banken en financiers houden de cashflow altijd scherp in de gaten. Ze willen een zo goed en objectief mogelijk beeld van uw organisatie vormen. En daar is de kasstroom uitermate geschikt voor. Niet voor niets zeggen ze in de Verenigde Staten: 

“Profit is a matter of opinion. Cash(flow) is a matter of fact.”

Wanneer u bij uw bank financiering wilt aanvragen of verlengen, kunt u er zeker van zijn dat uw cashflow ter sprake komt. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe de bankier te werk gaat en hoe hij uw kasstroom bekijkt. 

Verschillende interpretaties van uw cashflow

Het begrip ’cashflow’ is op verschillende manieren te interpreteren (lees voor een uitgebreide uitleg ook onze wikipagina). Een bankier gebruikt vaak twee methodes om een goed beeld te vormen van uw onderneming. De eerste benadering van uw cashflow staat in relatie tot uw winst en de insvhatting van bedrijfsresultaten. Het gaat hier om het in kaart brengen van de opbrengsten en de kosten (winst na belastingen en afschrijvingen). Verwarrend is dat het begrip cashflow hier eigenlijk niets te maken heeft met de daadwerkelijke geldstromen. Een verstuurde verkoopfactuur staat namelijk wel te boek als opbrengst, maar misschien wordt de factuur helemaal niet betaald. 

Een tweede manier om naar uw cashflow te kijken is de daadwerkelijke kasstroom. Wat komt er daadwerkelijk binnen en wat gaat er uit? Zorg dat u beide benaderingen van cashflow voor uw organisatie in kaart brengt en dat u duiding kunt geven aan uw cijfers.

Bereid u voor op deze vragen van uw bankier

Een goede voorbereiding is het halve werk. Hieronder vindt u een aantal vragen die u kunt verwachten van uw bank:  

  • Stel dat onder de streep staat dat uw winst omhoog is gegaan, maar dat het kasoverzicht aantoont dat er per saldo geld het bedrijf uitgaat. Dan zal de bank u daar een verklaring voor vragen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat u uw klanten extra lang krediet hebt gegeven en dat er nog geld moet binnenkomen.
  • Als er per saldo cash het bedrijf uit is gegaan, dan zal de bank zeer geïnteresseerd zijn in de trend hiervan. Nam het af of nam het toe in de loop van het jaar? Vooral hierover zal de bank een voorspelling van u willen waarin u aangeeft hoe u de trend ziet.
  • De bank kijkt of de cash-outflows voor one-offs in lijn zijn met eerder genomen voorzieningen hiervoor. Als dat niet het geval is, betekent het dus dat er nog wat aan zit te komen of dat de uiteindelijke voorziening meevalt. Ook hier moet u duidelijkheid over kunnen verschaffen. 

Hoewel het inzichtelijk maken van de cashflow niet altijd even eenvoudig is, is het wel essentieel om de geldstromen in uw onderneming te begrijpen. Voor de bank is het voor een groot gedeelte bepalend om u al dan niet de gewenste financiering te geven. Daarom is het essentieel dat u goed voorbereid bent op vragen die een bankier u zal stellen. 

Meer weten? Lees alles wat u wilt weten over cashflow op onze wikipagina!

Weigert de bank u om één of andere reden krediet? Geen nood, er zijn nog andere financieringsvormen die we bundelden in dit e-book:

Hoe uw bedrijf slim financieren?