Artikel
Geschreven door Eric Van den Broele
Posted on 02/05/2013

Starters-bvba: een slag in het water?

35 keer gelezen

Na een jaar werking tellen we hoop en al 800 Starter-bvba’s. Bijzonder weinig in vergelijking met het totaal van 72.215 bedrijven dat verleden jaar werd opgericht, weinig ook in vergelijking met de 14.436 bvba’s of de 5.667 evba’s uit 2010. Ook het aantal nieuw opgerichte ‘light vehicles’ of lichtgewicht rechtsvormen naar buitenlands recht neemt nauwelijks af.

De meeste S-bvba’s zien hun levenslicht binnen het Brusselse gewest, op provinciaal niveau spant Henegouwen de kroon. 36% van de oprichters start hun S-bvba effectief met slechts één euro maatschappelijk kapitaal.

Met enige verwondering zien we dat de bouwnijverheid, in het bijzonder aannemers die residentiële gebouwen bouwen, meer dan enige andere sector jonge starter-bvba’s telt. Pas dan komt de consultancy-sector.

Naast het feit dat de vorm op dit ogenblik nog weinig bekendheid geniet moet de oorzaak van het gering aantal cases vooral gezocht worden in de vormvereisten en het begrijpelijk geringe vertrouwen vanwege de kredietverschaffers. .

Toch biedt de starter-bvba, minstens theoretisch, een aantal troeven. Deze hebben zowel betrekking op de verplichting een financieel plan te ontwikkelen als op de kansen die geboden worden aan jonge ondernemers met sterke creatieve ideeën die kunnen uitgewerkt worden met een beperkte behoefte aan financiële middelen

Download studie